oude jonge 1

Een witte vlek betekent dat een werknemer geen pensioen opbouwt via zijn werkgever en later waarschijnlijk alleen recht heeft op een AOW-uitkering.

Verreweg het grootste deel van de bedrijven en instellingen zijn aangesloten bij een pensioenfonds die de werknemers een pensioenregeling verschaft. Echter niet allen die met werken hun brood moeten verdienen hebben een pensioenregeling. Bovendien is de verdeling tussen werknemers die wel en die geen pensioenregeling hebben dynamisch evenals de arbeidsmarkt.

Er zijn bedrijven die niet zijn aangesloten bij een pensioenfonds en waarbij hun werknemers dus geen pensioenregeling hebben. Ook zijn er werknemers, zoals flexwerkers, die wel werken bij bedrijven die zijn aangesloten bij een pensioenfonds, maar die niet onder de pensioenregeling vallen. Verder zijn er werkers bij een bedrijf die geen arbeidscontract hebben, maar wel een contract tot het leveren van diensten: zoals Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP’ers).

Al deze werkers die met het leveren van arbeidskracht in hun levensonderhoud voorzien zonder pensioenopbouw worden ‘witte vlekken’ genoemd. De vakbonden zijn al jaren bezig voor deze groep pensioenregelingen af te spreken zodat zij toegang krijgen tot pensioenfondsen en niet overgeleverd zijn aan de commerciële pensioenmarkt.