oude jonge 1

De berekening of pensioenfondsen voldoende in kas hebben om op de lange termijn aan hun verplichtingen te kunnen voldoen, kan slechts met grote marges worden uitgevoerd. De termijn waarover de berekeningen plaatsvinden betreft zo’n 50 jaar. In die 50 jaar zijn zowel de uitgaven als de inkomsten omgeven met veel onzekerheden. Na jaren waarin beleggingen veel inkomsten hebben opgeleverd is de neiging aanwezig bij sociale partners de premie naar beneden bij te stellen. Soms zelfs om een jaar lang geen premie te heffen en af te dragen. Zo’n jaar wordt een premieholiday genoemd. Hiervan profiteren vooral werkgevers maar enigszins ook werknemers.
Feitelijk bestaat zo’n situatie nu ook met het oude stelsel. Daarom rijst de vraag waarom een nieuw pensioenstelsel nodig is? Op dit moment is er zo’n € 1500 miljard in kas bij de pensioenfondsen dat gemiddeld 6% rendement oplevert. Dat is € 90 miljard. De jaarlijkse last aan uitkeringen is € 35 miljard, maar dat bedrag komt nog steeds ruimschoots binnen in de vorm van ingelegde premies.