oude jonge 1

Op 5 februari 1996 verschijnt er in de Volkskrant een pdf artikel (103 KB) van Hans Moleman getiteld ‘Verzekeraars willen media bewerken met groot offensief’, gebaseerd op een vertrouwelijk rapport van de Vereniging van Verzekeraars getiteld: pdf Rapport task Force artikel 13 WTV (6.15 MB) , waarin ze een mediacampagne bedenken om meer toegang te krijgen tot de lucratieve pensioenmarkt. Het strikt vertrouwelijke rapport lekt uit en Nationale Nederlanden, Delta Lloyd, Achmea/Centraal Beheer, Amev, Aegon en het Verbond van Verzekeraars, verder te noemen “De Partners” staan ineens te kijk als mediamanipulatoren!
Op 31 mei 1997 verschijnt er in de Volkskrant een artikel van Harry van Seumeren getiteld ‘Pensioenspel mondt uit in Wassenaar II' waarin de modernisering van het pensioenstelsel wordt vergeleken met de afspraken uit het akkoord ‘Wassenaar I’.