oude jonge 1

Wanneer er binnen de sector waar je werkzaam bent een bedrijfstakpensioenfonds bestaat is uw werkgever verplicht u aan te melden bij de pensioenregeling van dat fonds. Bestaat er in de sector geen bedrijfstakpensioenfonds dan is de werkgever niet verplicht om u een pensioenregeling te bieden.
In dat geval kan de werkgever samen met de werknemers een pensioenregeling ontwikkelen of zich aansluiten bij een pensioenverzekering of algemeen pensioenfonds. De afspraken over een pensioenregeling kunnen dan, net als bij de verplichtstelling, worden vastgelegd in de CAO. In die CAO wordt uit de loonruimte de premie vastgelegd en bepaald welk deel de werkgever en welk deel de werknemer daaraan bijdraagt, samen het ‘uitgestelde loon’. De hoogte van de premie wordt in het huidige stelsel afgeleid van het bij pensionering bereikte levenspeil: 70% eindloon of 80% middelloon. In de WTP verdwijnt deze ambitie van de premie. Daar wordt de hoogte van het pensioen vooral afhankelijk van het rendement op de gespaarde premies. Deze pensioenregeling kan zowel door een ondernemingspensioenfonds als een pensioenverzekeraar worden uitgevoerd.