oude jonge 1

In april 2004 verschijnt het PALMNET-rapport ( pdf Pensioen Asset en Liability Model voor Nederland (514 KB) ) van de afdeling Wetenschappelijk Onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB). De kern van het rapport is “Een alternatieve methode om tot een disconteringsvoet te komen op basis van 'fair value' oftewel: marktwaardering……”. Het betekent een nieuwe manier van berekenen hoe pensioenfondsen op lange termijn aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Het past in de lijn om via een Toetsingskader werkgevers te verlossen van verplichtingen voor een waardevast pensioen voor werknemers. Hiermee wordt de arbeidsvoorwaarde ‘pensioen’ uitgehold!