oude jonge 1

Direct na de oprichting in 2005 zet NETSPAR de toon voor de wijziging van het bestaande pensioenstelsel met de volgende nota’s: Het Pensioencontract: DB, collectief DC of individueel DC, Het optimale pensioencontract, Dossier WTP: Relevant Netspar Onderzoek.
Uit het Dossier WTP: Relevant Netspar Onderzoek op de website wordt haar leidende positie in de pensioendiscussie duidelijk. In de loop van de tijd wordt haar politieke invloed steeds groter. Oorzaak hiervan is o.a. dat het pensioenstelsel (oud en nieuw) door verreweg de meeste parlementsleden niet of nauwelijks wordt begrepen: parlementariërs beslissen over wetgeving die ze niet begrijpen. Men valt dan terug op zelfbenoemde experts, in dit geval Netspar. Een pdf artikel van Sybe Terwee (9.49 MB)  in Pensioenbelangen brengt een en ander zeer scherp in beeld.