oude jonge 1

Op 26 november 2014 stemt FNV Bondgenoten als laatste FNV-bond in met de fusie van Abvakabo FNV, FNV Bondgenoten, FNV Bouw, FNV Sport en de voormalige vakcentrale FNV. De nieuwe bond gaat op 1 januari 2015 van start. Na het verkennende werk van Herman Wijffels en Han Noten werd deze fusie voorbereid door vijf kwartiermakers onder leiding van Jetta Klijnsma en ten slotte afgerond door een stuurgroep onder leiding van Ton Heerts die in 2012 interim-voorzitter werd van ‘De nieuwe vakbeweging in oprichting’. Uiteindelijk werd gekozen voor een besturingsmodel dat recht doet aan ‘eenheid in verscheidenheid’. Dat wil zeggen dat de vakbonden die voorstander waren van een ongedeelde FNV, in 2015 fuseerden met de vakcentrale en zich omvormden naar herkenbare sectoren zoals FNV Metaal, FNV Bouw, FNV Overheid enzovoort. Leden in deze sectoren werden direct lid van de FNV-vereniging.
De voormalige FNV-bonden die niet meegingen in de ongedeelde FNV (bijv. de onderwijsbond AOB) werden erkend als lid-rechtspersoon van diezelfde FNV-vereniging. De bestuursstructuur aan de top wijzigde van een federatiebestuur en een federatieraad, in een dagelijks en een algemeen bestuur en een ledenparlement, waarvan de leden gekozen werden door alle sectoren en aangesloten bonden. De naam van de nieuwe vereniging bleef, wegens grote naamsbekendheid en tot vreugde van velen, de FNV.

pdf 2014-01-01 FNV De Koers 2014-2020 (71 KB)

Ondanks de gewenste strijdbare koers van FNV blijkt de nieuwe FNV In haar ontwikkeling zich vooral als een merk te profileren en het personeelsbeleid af te stemmen op professionalisering en niet op opleiden en ondersteunen van kaderleden in de vereniging. Dit blijkt steeds meer te botsen met de sociaaleconomische realiteit van Nederland door de globalisering van de economie en groeiende dominantie van de ‘financiële wereld’. Het gevolg van de permanente druk van winstmaximalisatie is het niet meegroeien van collectieve publieke voorzieningen met de behoefte van de bevolking (openbaar vervoer, volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, enz.). En daardoor spanningen op de werkvloeren door oplopende werkdruk en ziekteverzuim. Vraagstukken waar juist een krachtige vakbondsorganisatie van onderop tegendruk moet bieden en arbeidsvoorwaarden verbeteren.
In het pensioendossier blijven de gezamenlijke vakbonden nog wel achter hun eisen staan.

pdf Position Paper vakbonden 2014 (216 KB)