oude jonge 1

M.b.t. de doorsneesystematiek wordt in de FNV-pensioenvisie de eis gesteld dat als kabinet en werkgevers daarvoor kiezen zij ook de rekening betalen voor compensatie van pensioendeelnemers die door deze wijzing gedupeerd worden. Dit wordt geschat op 80 miljard euro.
De doorsneesystematiek wil zeggen dat alle pensioendeelnemers bij een fonds hetzelfde percentage aan pensioenpremie betalen en daar ook hetzelfde pensioen mee opbouwen. Hierdoor betalen jongeren te veel en ouderen te weinig. Dat is voor de werkgever gemakkelijk want die kan dat percentage op de totale jaarlijkse loonsom toepassen en overmaken naar het pensioenfonds. Het in de cao afgesproken werknemersdeel van de premie kan hij maandelijks inhouden op het loon.
Kritiek op de doorsneesystematiek ontstond na invoering van het middelloon als uitgangspunt voor de pensioenuitkering. Het middelloon systeem begon met een opbouw percentage van 2,2% in de verwachting dat na 40 jaar 88% middelloon ongeveer overeen zou komen met 70% eindloon. In de jaren daarna werd het maximale opbouw percentage verlaagd tot 1,875%, dit komt overeen met 75% middelloon en dus 60% van het eindloon.
In het middelloon systeem worden de opgebouwde rechten niet meer automatisch geïndexeerd. Hiervoor was voortaan een expliciete beslissing van het pensioenfondsbestuur voor nodig. Al snel begon men te klagen dat het middelloon systeem oneerlijk was voor jongeren omdat een euro premie op jonge leeftijd, niet meer pensioen opleverde dan een euro premie op oudere leeftijd. En dat terwijl die ‘jonge’ euro toch veel langer en dus met meer rendement belegd kon worden.
Voor wie zijn hele werkzame leven in loondienst was maakte dit overigens niets uit. Wie in het begin van zijn loopbaan te veel premie betaalde, kreeg dat aan het einde van de loopbaan weer terug met meer pensioenopbouw dan er premie werd betaald. Het was hiervoor niet noodzakelijk om bij dezelfde werkgever in dienst te blijven. De deelnemers hebben het wettelijke recht om bij baanwisseling hun pensioenrechten naar het fonds van de nieuwe werkgever over te dragen. Het probleem van de pensioenbreuk is al meer dan 20 jaar geleden opgelost.
Een beter pensioen voor hetzelfde gelde – Emiel Stolp