oude jonge 1

Pensioenen kunnen op twee manieren gefinancierd worden: volgens het kapitaaldekkingsstelsel of volgens het omslagstelsel.