Een goed pensioen is het beste cadeau dat je jezelf kunt geven. Word lid en pak het aan!
 
De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP) is een vrijwilligersvereniging met ANBI status. De bond wordt geleid door een bestuur en ledenraad die onbetaald proberen de belangen van alle mensen met een pensioenaanspraak te behartigen.

Door lid te worden van NBP voor € 38,50 per jaar steunt u ons werk en wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rond uw pensioenbelang.

 

Versie : 8.1.34