Lid worden

U weet allemaal wat er op het spel staat waar het uw pensioen betreft: afstempelen, een geheel vernieuwd stelsel (dat slecht voor u uitpakt), verlaging van de AOW enz. enz. Op dit moment weten wij niet waar dit eindigt. De NBP doet  haar uiterste best om, in samenwerking met andere belangengroepen, dit tij te keren. Het is niet voor niets dat de NBP lid werd van de grote koepel van belangenverenigingen, de Koepel Gepensioneerden. De macht van het getal is voor die strijd uitermate  belangrijk. Uw betrokkenheid en belangstelling zijn voor de NBP onontbeerlijk, want uw financiële bijdrage in de vorm van de jaarlijkse contributie maakt het ons mogelijk met die strijd door te gaan.

Dit formulier werkt alleen in de laatst bijgewerkte webversies van Edge, Chrome en Firefox.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De contributietarieven voor leden zijn als volgt:€ 35.= per jaar en voor partners € 5.= inclusief het magazine Pensioenbelangen.
Voor leden die in het buitenland wonen geldt: € 60,= voor een lidmaatschap met toezending van papieren magazine 'Pensioenbelangen' en € 35,= indien u ons blad digitaal wil ontvangen.
De factuur voor de contributie ontvangt u na aanmelding en vervolgens in het begin van het nieuwe jaar.
Naast de contributie zijn giften ter ondersteuning van harte welkom. De NBP is een ANBI instelling, u kunt uw contributie en giften aan de NBP aftrekken bij uw belastingaangifte.

Wij wijzen u nog op de voordelen van de via de NBP aangeboden collectieve ziektekostenverzekering van VGZ en de schadeverzekeringen van Klap. 

De NBP blijft zich inspannen om uw belangen zo optimaal mogelijk te behartigen!

  
Let op!
Opzegging kan alleen schriftelijk naar NBP, Boerhaavelaan 40, 2713 HX  ZOETERMEER, of per email naar ledenadminstratie@pensioenbelangen.nl. 
Uw opzegging dient uiterlijk een maand voor het einde van een kalenderjaar (onder vermelding van uw lidnummer) te worden beëindigd.
Versie : 8.1.21