oude jonge 1

De Sociaal-Economische Raad (SER) is een adviesorgaan waarin ondernemers, werknemers en onafhankelijke deskundigen (kroonleden) samenwerken, om tot overeenstemming te komen over belangrijke sociaaleconomische onderwerpen. De SER is dus de belichaming van ‘de polder’.
De SER adviseert de regering en het parlement over het sociaaleconomisch beleid. Ook faciliteert de SER akkoorden en convenanten. Voorbeelden zijn de totstandkoming van Pensioenakkoord in 2010 en 2019. Daarnaast voert de SER bestuurlijke taken uit om bijvoorbeeld medezeggenschap te bevorderen.
De SER streeft naar maatschappelijke welvaart voor iedereen. Dit is verankerd in de doelstellingen van de SER:

  • Een sterke en duurzame economie
  • waarin zoveel mogelijk mensen aan het werk zijn
  • met een redelijke verdeling van inkomens.