oude jonge 1

Alleen het Verkiezingsprogramma van D66 (1998) doet zeer uitgebreide voorstellen betreffende aanpassingen van het bestaande pensioenstelsel aan de actualiteit (toegang tot het stelsel voor flexwerkers en uitzendkrachten). Ook wordt individualisering van het stelsel bepleit om wisseling van werkgever en daarmee pensioenfonds te faciliteren. Ook wordt meer zeggenschap van deelnemers in het fonds bepleit door adviserende deelnemersraden.
Het Verkiezingsprogramma van PvdA (1998) besteedt aandacht aan eerder stoppen met werken door individueel geld opzij te leggen en vraagt hierbij aandacht voor de laagstbetaalden.
De VVD pleit in het Verkiezingsprogramma (1998) voor individualisering van het stelsel om flexibilisering van de arbeidsmarkt te volgen.
In het Regeerakkoord van Kabinet Kok II (1998) is hiervan echter niets terug te vinden en verschuilt men zich achter het Convenant over pensioenen dat door de Stichting van de Arbeid is opgesteld.