oude jonge 1

Begin maart 2010 uiten Henk van der Kolk, voorzitter van FNV Bondgenoten, en Edith Snoey, voorzitter van AbvaKabo FNV, hun zorgen over het pensioenakkoord. Deze onvrede blijkt groter dan gedacht als zeven bestuurders in een open brief oproepen om 'de stekker eruit te trekken'. De opstandige bestuurders sturen aan op een stevig conflict over de risicoverdeling bij pensioenen met de werkgevers. Met het kabinet willen ze in de clinch, omdat de AOW-uitkering onvoldoende verhoogd wordt in de huidige plannen. De opstandige bestuurders vrezen dat de FNV meewerkt aan een akkoord dat vooral goed uitpakt voor werkgevers en minister Kamp. Het is op dat moment niet de bedoeling om de hele pensioendeal af te blazen maar om aan te geven dat de uitwerking van de pensioendeal de verkeerde kant op gaat en om de ernst van de situatie aan te geven. Deze bestuurders van Abvakabo en FNV Bondgenoten komen uit bonden die samen de meeste leden hebben. Vervolgens stellen de FNV Herman Wijffels en Han Noten aan als 'verkenners' die de weg moeten plaveien voor de commissie van goede diensten. Deze commissie moet een oplossing zien te vinden voor de verdeeldheid binnen de vakcentrale.
Interview met SP Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt