oude jonge 1

In het Regeerakkoord Rutte II wordt gesteld dat voor een robuust en toekomstbestendig pensioenstelsel meer deskundigheid, versterking van intern toezicht, transparantie in beleggingen en pensioenopbouw noodzakelijk is. Daarnaast moet vrijwillig langer doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd aantrekkelijk blijven.
Bruggen Slaan - Regeerakkoord Rutte II