oude jonge 1

In het pdf Pensioenakkoord (387 KB)  dat in juni 2019 tussen sociale partners en het kabinet werd gesloten was weinig van de actie-eisen terug te vinden. Aan de leden van de FNV werd in een referendum in 2019 voorgelegd dat::

  • de AOW-leeftijd bevroren werd en daarna een stuk minder snel zou stijgen,
  • voor mensen met zware beroepen geregeld werd dat ze met vroegpensioen zouden kunnen; door de opschorting van de zogenaamde RVU boete zouden veel mensen gezond de eindstreep kunnen halen,
  • met het nieuwe contract de kans op kortingen kleiner zou worden en meer mensen vanaf jonge leeftijd, ook als zelfstandige, een pensioen zouden kunnen opbouwen.

Deze drie resultaten werden met overgrote meerderheid ondersteund door de leden. Die leden werden echter niet ingelicht over de fundamentele wijzigingen van het stelsel die werden voorbereid. Ook werd ze niet verteld dat het FNV-bestuur de steun in het referendum zou opvatten als steun voor het gehele pensioenbeleid van het bestuur voor wat betreft wijziging van het pensioenstelsel.

Naar een nieuw pensioenstelsel. Publieksversie SER-Advies juni 2019

FNV Organiseert ledenreferendum over pensioen

pdf Brief Corrie van Brenk, 50PLUS aan alle FNV leden (88 KB)