oude jonge 1

Voor het vroegpensioen bij zwaar werk is de boete verdwenen. In enkele cao’s is inderdaad een regeling opgenomen om maximaal drie jaar voor de AOW-leeftijd te stoppen met werken. De
werkgever verstrekt dan een uitkering ter hoogte van de netto AOW-uitkering. (circa. €1300). Maar in de praktijk zeggen veel werkgevers geen geld te hebben voor die regeling. De netto AOW-uitkering zou bij vroegpensioen eventueel moeten worden aangevuld met spaargeld. Wie van de mensen met een zwaar beroep heeft dat? Of wie kan zich permitteren het opgebouwde pensioen eerder te laten uitkeren? Immers dan wordt je pensioen vanaf de AOW-leeftijd levenslang een stuk lager en bovendien bouw je vanaf het moment dat je stopt met werken geen pensioen meer op.

FNV Nieuwsbrief Senioren schetst ten onrechte positief beeld over pensioenafspraken!