oude jonge 1

Het FNV-bestuur is bang dat de leden hun beleid zullen verwerpen, omdat ze pensioen als arbeidsvoorwaarde niet weg willen geven om er een financieel product van te kunnen maken dat meedeint met beurskoersen. Bij het referendum in 2019 werd over dit plan niets gemeld. Daar werd aan de leden alleen voorgelegd om de stijging van AOW-leeftijd te vertragen en om vroegpensioen en deelname van flexwerkers en ZZP-ers aan een pensioenregeling te regelen.

Maar de uitwerking van het akkoord van 2019 werd in 2020 niet meer aan de leden, maar alleen het Ledenparlement ter besluitvorming voorgelegd. De besluitvorming verloopt rommelig. Door corona stemt een deel van de LP-leden van uit huis. Een ander deel is bijeen in Bunnik. Daar dreigt voorzitter Han Busker in de wandelgangen met aftreden als de uitwerking niet wordt geaccordeerd, maar dat staat natuurlijk niet in de notulen.

In de notulen benadrukt Han Busker dat besluitvorming over de uitwerking van het pensioenakkoord, dus deze vergadering van het Ledenparlement, uitermate belangrijk is: “De vergadering wordt gevolgd DOOR de samenleving, u heb bij de ingang al de journalistiek zien staan ….” Hij wijst er NIET op dat besluitvorming van de ca 100 leden van het Ledenparlement gevolgen zal hebben voor miljoenen werknemers in Nederland die met pensioen zijn of pensioen opbouwen: dus VOOR de samenleving. En dat dus grote zorgvuldigheid vereist is!
Tuur Elzinga, de pensioenonderhandelaar van FNV, doet er nog een schepje bovenop, door op snelle besluitvorming aan te dringen (blz 49): “Zeker in het huidige gesternte waarin de politieke partijen vanaf augustus a.s. alweer om de tafel zitten te onderhandelen over de volgende begroting en eigenlijk met een schuin oog kijken naar de miljarden die als gevolg van dit contract nog niet zijn ingevuld, waarbij minister Hoekstra regelmatig aan minister Koolmees vraagt 'Als het Pensioenakkoord niet doorgaat, ik heb nog wel een mooie besteding voor die € 4 miljard structureel, hoe staat het ermee?' Het ongeduld aan die kant is groot. Er zijn andere partijen die graag een andere invulling geven aan het geld dat ze ons in 2019 hebben gegund onder de druk van de acties die we toen gevoerd hebben. Dus dat optimum wordt naar mijn overtuiging echt niet beter als we langer wachten.”

Verder blijkt uit de notulen dat de eisen, waarvoor tot twee keer toe “het land is plat gelegd” met stakingen bij de uitwerking van het akkoord zijn verzwakt:

  1. De eis koopkrachtig pensioen wordt: “eerder perspectief op”
  2. De eis ‘indexatie voor elke generatie’ door berekening van de dekkingsgraad met werkelijke rendementen i.p.v. met de laagste rente uit de markt wordt: “het pensioen beweegt directer mee met de economie, dus met de werkelijke rendementen die de fondsen maken.” Niet vermeld wordt dat dit verschillend wordt voor leeftijdsgroepen (beleggen in leeftijdscohorten)
  3. De eis dat het pensioen en pensioenopbouw transparanter moet worden, wordt: “het pensioen moet transparanter, begrijpelijker, beter uitlegbaar en persoonlijker worden”. We weten nu allemaal met de WTP welk onbegrijpelijk gedrocht dit is geworden.

De moties van Geldof over snelle indexatie en gemiste indexatie worden ingetrokken omdat het bestuur de moties overneemt, maar we weten inmiddels allemaal dat dit niet is gebeurd. De indexatie die in 2022 is uitgekeerd is niet het gevolg van soepeler regels i.v.m. de nieuwe wet, maar is gebaseerd op stijging van de rente waardoor pensioenfondsen volgens de regels van het FTK gewoon konden indexeren. Daarbij had het ministerie nog wel de brutaliteit van pensioenfondsen te eisen zich te commiteren aan invoering van de Wet Toekomst Pensioenen na vaststelling door het parlement.

Kortom, ook in deze cruciale bijeenkomst van de FNV over een nieuw pensioenstelsel blijven twee olifanten in de kamer volledig genegeerd:

  1. Op het Financieel Toetsingskader (FTK) wordt door het bestuur niet ingegaan. Als dat zou worden aangepast en daarin ook het rendement op aandelen zou worden meegenomen, zou berekening van de dekkingsgraad van fondsen voldoende zijn om te indexeren. Dan was dit nieuwe stelsel niet nodig, zouden deelnemers veel onzekerheid bespaard zijn gebleven en zou het huidige stelsel eenvoudig kunnen worden verbeterd.
  2. De arbeidsvoorwaarde pensioen waarbij de premie is gekoppeld aan een toekomstige waardevaste uitkering, waarmee bij pensionering het dan opgebouwde levenspeil kan worden voortgezet, is totaal geen punt van discussie.

Onbegrijpelijk voor een vakbond!

pdf 2020-07-04 FNV Verslag Vergadering Ledenparlement (1.12 MB)