oude jonge 1

Het wetsontwerp WTP wordt niet meer aan leden of aan het Ledenparlement voorgelegd, maar in bijeenkomsten in het land wordt de inhoud uitgelegd.

Wat betekent de Wet toekomst pensioenen (WTP) voor jou?

Nieuwe Wet Toekomst Pensioenen (WTP) naar de Tweede Kamer