oude jonge 1

Nadat de twee 'verkenners' de crisis in de FNV rond de pensioendiscussie in kaart hebben gebracht concludeerden zij dat het tijd werd voor een nieuwe vakbeweging, een vakbeweging die past in de 21e eeuw en die zichzelf continue weet te vernieuwen en aan te passen aan de omgeving. Een vakbeweging waar leden zelf bepalen hoe zij zich organiseren en waar zij rechtstreeks invloed hebben. Vervolgens heeft de Federatieraad aan ‘Kwartiermakers’ o.l.v. Jetta Klijnsma opdracht gegeven daarvoor plannen uit te werken. Het resultaat is vastgelegd in het rapport: De ontwikkeling van de nieuwe vakbeweging.

In dit rapport wordt duidelijk dat de directe democratische aanbevelingen van de verkenners zijn omgebogen naar een bureaucratische parlementaire vakbondsdemocratie. Het beleid wordt niet meer voorbereid in alle geledingen van de vakbond en wordt uiteindelijk niet meer door het congres als hoogste orgaan vastgesteld. Evenmin worden de besturen gekozen op congressen. Bestuurs- en parlementsverkiezingen vinden digitaal plaats zonder bijeenkomsten waar verantwoording over de kandidatuur wordt afgelegd. Het vakbondsbeleid wordt voorbereid door professionals van de werkorganisatie en vastgesteld door een ledenparlement zonder serieuze discussie in alle geledingen. Het congres is vervangen door een verkiezingsdag, een dag om te vieren, gekoppeld aan een inhoudelijk thema.

De ‘nieuwe vakbeweging’ - die werknemers zou moeten organiseren die voor hun bestaan afhankelijk zijn van inkomen uit arbeid en deze zou moeten beschermen tegen het winstbejag in de maatschappij - hangt volgens de FNV-fusieplannen niet meer af vakbondsstrijd en vakbondsmacht maar van haar MERK. De merknaam, de merkwaarden en de merkstrategie zouden beslissend zijn voor haar succes!

Inmiddels weten we hoe dit heeft uitgepakt in het pensioendossier: De bijdragen van FNV aan de vernieuwing van het pensioenstelsel en aan de wettelijke inkadering daarvan werd voorbereid en uitgevoerd door de professionals. Op ledenbijeenkomsten werden die toegelicht maar inbreng vanuit de leden was niet voorzien. Enige serieuze discussie zal hebben plaatsgevonden in de Commissie Pensioenen van het Ledenparlement, maar daarvan dringt nauwelijks iets door bij de leden en het bestuur heeft volledig haar eigen koers bepaald.