oude jonge 1

Op 7 november 2017 kwamen vertegenwoordigers van het Actiecomité “Red het Pensioenstelsel” bijeen om samen met bestuursleden van pdf FNV te overleggen over samenwerking in de Offensief Campagne (141 KB) . Op 10 november werd Het Offensief, uitvoering van een resolutie op het FNV-Congres eerder dat jaar in mei, door het Ledenparlement geaccordeerd:

De notitie over het Offensief wordt op hoofdlijnen door het bestuur toegelicht. Het gaat om het aanpakken van de oorzaken van de race naar beneden. Het moet een fundamentele verandering zijn op de arbeidsmarkt. Het bereiken van jongeren is daarbij een maatstaf van succes. De stip op de horizon is een menswaardig bestaan, met respect voor iedereen. Voorafgaand aan de kick-off in januari zijn er in november en december regionale ledenbijeenkomsten. Daar hebben zich al 1.000 mensen voor aangemeld. Na de kick-off trekken we de lijn door naar de gemeenteraadsverkiezingen en vervolgens naar 1 mei en Prinsjesdag.