oude jonge 1

Dit voorstel tot aanpassing van de FTK tot nFTK leidt bij de gezamenlijke bonden tot felle kritiek. Zij wijzen erop dat de berekening van het vermogen van pensioenfondsen om aan hun verplichtingen te voldoen en zo mogelijk pensioenen te indexeren vrijwel onmogelijk wordt als alleen de renteopbrengst en niet de beleggingsresultaten worden meegeteld.