Nu het rapport van de onderzoekcommissie van de provincie Noord Holland uit is, is eens te meer duidelijk dat Harry Borghouts volstrekt ongeschikt is als voorzitter van het ABP. In een brief laat de NBP opnieuw weten dat Borghouts niet te handhaven is als voorzitter.

In de schandalige OPTAS-affaire waarbij het pensioengeld van havenarbeiders verjubeld is, weigeren de regenten die dit fonds besturen op te stappen.

De werkgevers grijpen de huidige crisis aan om de pensioenen verder te willen versoberen. In diverse krantenberichten wordt dit betoogd.  Maar is die druk van werkgeverszijde wel terecht? Daar kun je oprecht aan twijfelen.

Harry Borghouts blijft de gemoederen bezig houden, en zijn positie als voorzitter van het ABP is langzaamaan onhoudbaar geworden. Ook een brief die bij Provinciale Staten van Noord Holland is binnengekomen liegt er niet om.

De onderkruipersrol van de ANBO valt overal heel slecht. Lees de reactie van de Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel aan ANBO en aan de vaste Kamercommissie SZW.

In de acties tegen de benoeming van Borghouts als voorzitter van het ABP speelt de NBP een prominente rol. Zie het betreffende fragment bij Eénvandaag TV van maandag 15 juni 2009. Resultaat van alle commotie is dat de rol van Borghouts bij het ABP per 1 augustus 2009 uitgespeeld is. Het is mooi te kunnen concluderen dat het aanpakken van misstanden werkt.

In Trouw van 24 juni 2009 verscheen een uitgebreid interview van Laura van Baars met Kees de Lange, voorzitter van de NBP en Martin Pikaart, voorzitter van Alternatief Voor Vakbond (AVV). Waar vaak gesuggereerd wordt dat er enorme belangentegenstellingen zouden bestaan tussen ouderen en jongeren, leert dit interview ons hoe de zaken echt liggen. Trouw opende met ‘Jong met oud op de bres voor pensioen’, op de voorpagine (lees het artikel hier), en wijdde er twee pagina’s aan in een speciaal katern. De foto’s van Martin Pikaart (links) en Kees de Lange (rechts) waren hier “tegenover elkaar” geplaatst. Daarna volgde het volledige interview ‘Samen opkomen voor pensioenen’, dat kunt u hier lezen. Dit interview heeft in de media de nodige aandacht getrokken. Zo kwam Leo van Heesch voor BNR Nieuwsradio uitgebreid aan het woord. In Trouw van 24 juni 2009 verscheen eveneens een artikel van Harry Verbon waarom verhoging van de AOW leeftijd tot 67 jaar een ondoordacht voorstel is. (Lees het artikel hier)  Kees de Lange in zijn weblog van 16 juni j.l. had al vergelijkbare overwegingen.

In Het Financieele Dagblad van 26 juni 2009 heeft Paul Tang (PvdA) een nieuw idee over hoe onze pensioengelden, ons uitgestelde loon, ingezet kunnen worden: meer steun aan de financiële sector (!!) en investeringen in infrastructuur. In Het Financieele Dagblad van 2 juli 2009 vindt Olaf Ephraim dit niet zo’n goed plan. Ook Kees de Lange heeft er in zijn weblog een uitgesproken mening over.

Tenslotte is er een pedante reactie van de heer Borghouts op onze recente brief aan Provinciale Staten van Noord Holland ontvangen. De man begrijpt het nog steeds niet.

De kwaliteit van het toezicht op financiële instellingen en pensioenfondsen in Nederland is, hoewel het publiek beter verdient, een onderwerp van openbaar debat geworden. Met name de rol van De Nederlandsche Bank (DNB) is hierbij discutabel. De druk op Wellink om af te treden neemt toe. Lees ook ons Pensioenmanifest waarin onderbouwde kritiek op de toezichthouder wordt geformuleerd.

In NRC stelt Bernard van Praag dat de pensioenfondsen eisen kunnen stellen aan hun eventuele deelname in zieltogende financiële instellingen. Het betoog gaat enigszins voorbij aan het feit dat het vertrouwen van de deelnemers in pensioenfondsen ernstig geschaad is, mede door ontoereikend toezicht. Het is tijd niet voor lapwerk, maar voor fundamentele veranderingen.

In mei 2009 stuurde minister Donner een brief aan de Tweede Kamer over de problemen bij de aanvullende pensioenen. Op 14 juli was er op verzoek van de minister overleg met o.a. de NBP. Lees het weblog van Leo van Heesch die ons vertegenwoordigde.

Vorige week maakte het ABP bekend dat Ed Nijpels benoemd was tot bestuursvoorzitter. De NBP is hier slecht over te spreken. Lees hier het interview, ‘Gepensioneerden: Nijpels moet afzien van baan bij ABP’ dat Vincent Dekker van Trouw op 18 juli 2009 had met Kees de Lange. Op 21 juli 2009 geeft het ABP in Trouw een weinig adequate reactie, ‘Nijpels moet besturen, niet beleggen’, (lees het artikel hier). Impliciet wordt toegegeven dat de heer Nijpels inderdaad de benodigde financiële kennis niet bezit. Uiteraard gaat de NBP een gesprek niet uit de weg. Wordt vervolgd.

In NRC/Handelblad gaat Johan Schaberg in zijn column in op de primitieve manier waarop het ABP communiceert. Kees de Lange zet in zijn weblog nog maar een paar misvattingen recht.

In de Volkskrant van 10 augustus 2009 krijgt Peter Gortzak (FNV) alle ruimte om zijn vakbondspropaganda aan de man te brengen. Kees de Lange heeft er in zijn weblog weinig goede woorden voor over.

Op dinsdag 18 augustus verzorgde Eénvandaag een uitzending over de benoeming van Ed Nijpels tot ABP voorzitter. Nijpels zelf durfde het debat niet aan, maar had Xander den Uijl (vice-voorzitter en vooral FNV hotemetoot) als katvanger gestuurd. De arrogantie van deze man, die niet schijnt te beseffen dat hij ONS uitgestelde loon beheert, was stuitend. Overtuig uzelf. Het resultaat is vernietigend, met het vertrouwen in het ABP op een historisch dieptepunt. Bekijk de beelden van Den Uijl en u begrijpt waarom. De NBP gaat door met zijn acties.