Maandag 10 januari 2022.
FD
"..............Liefde voor lastige klussen
(Wilma Berkhout)
De liefde voor lastige klussen gaat hem ook op zijn nieuwe post goed van pas komen. Bij de Belastingdienst wacht veel achterstallig onderhoud, VNO-NCW klaagt dat het bedrijfsleven 'als pinautomaat' wordt gebruikt en spaarders vochten met succes de vermogenstaks aan. De verstrekkende uitspraak van de Hoge Raad in het laatste dossier dwingt de kersverse staatssecretaris al direct tot actie, nog voordat de aangifte voor de inkomstenbelasting op 1 maart van start gaat.
 
Het scheelt dat Van Rij geen vreemdeling is in Jeruzalem. Integendeel. Hij had er vijfentwintig jaar op zitten als belastingadviseur toen hij in 2019 vervroegd met pensioen ging bij EY. De laatste vier jaar combineerde hij het partnerschap bij de accountants- en adviesorganisatie met een zetel in de Eerste Kamer voor het CDA, waar hij woordvoerder belastingzaken was.
Dubbelfunctie
Die dubbelfunctie leidde tot kritiek van een enkele linkse collega-senator. Zelf sprak Van Rij in 2019 in een interview met het FD over 'een dunne lijn, waar je je heel goed rekenschap van moet geven'. 'Maar als je geen fiscalisten hebt, kun je onvoldoende invulling geven aan het werk als medewetgever en controleur', zei hij over zijn rol in de senaat.
In het licht van de discussie over dubbele petten in de fiscaliteit en de ban die vertrekkend staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) uitsprak over hoogleraren met commerciële nevenfuncties in adviescommissies, is de komst van Van Rij opvallend. 'Marnix heeft heel veel oog voor de rol van de fiscalist in het maatschappelijk debat', zegt Bart Jan Zoetmulder om eventuele vrees weg te nemen dat de nieuwe bewindsman met een eenzijdige blik naar de belastingen kijkt..........."
Ja, ja.
" De verstrekkende uitspraak van de Hoge Raad in het laatste dossier dwingt de kersverse staatssecretaris al direct tot actie, nog voordat de aangifte voor de inkomstenbelasting op 1 maart van start gaat."
Zou hij nog voor 1 maart 2022 de uitspraak van de Hoge Raad moeten blokkeren en de centen weer weghalen bij mensen met een spaarrekening?
Hij had een fraaie dubbelfunctie partner bij Ernst & Young (Zuidas-materiaal) en CDA senator, woordvoerder belastingzaken.
Waar ik nou zo benieuwd naar ben is hoe groot de invloed financiële lobby op zo'n kabinet nu is.
 
Lees hier het artikel in FD

20220110 benodigd geld art KBO

Wat u hier ziet is al het geld wat in heel de EU nodig is om de komende halve eeuw de pensioenen te betalen. Gemiddeld 330% BBP. Pak 'm beet zo'n 40.000 miljard in totaal.
De blauwe balkjes worden afgewenteld op de nationale begrotingen van EU-lidstaten. Als dat op is, dan op de ECB. Het blauwe deel moet dus nog worden opgebracht. Met belastingen of met leningen. De meeste landen hebben zo’n “omslagstelsel”.
Roze is netjes gedekt. Daar sparen we zelf voor. Denemarken, Nederland en IJsland lopen voorop met hun “kapitaalstelsels”.
Het laat goed zien dat je met omslagstelsels net zo goed "verplichtingen" hebt. Je hebt alleen de luxe om het er niet over te hoeven hebben. Een enorme geldberg van bijna 2.000 miljard in private pensioenfondsen trekt nu eenmaal de belangstelling van heel wat meer bemoeials die allemaal zo hun eigen belangen hebben. Tussen al die belangen delft dat van werknemers en gepensioneerden in Nederland helaas het onderspit. En laat dat nou het enige belang zijn waarvoor pensioenfondsen ooit zijn opgericht: zorgen voor een koopkrachtig pensioen na een werkzaam leven.

Maandag 10 januari 2022 Telegraaf.
Het wordt eens tijd dat de senioren van de coalitiepartijen D66, CDA en VVD protesteren.
DE senioren van deze drie coalitiepartijen hebben een brandbrief geschreven over de ontkoppeling van de AOW.
De CU heeft geen seniorenafdeling en kennelijk de brandbrief ook niet ondertekend.
Laat nou net van die partij, de nieuwe minister van Armoede en Pensioenen (net die combinatie, als voorspeller van het lot van gepensioneerden?) Carola Schouten over de pensioenen gaan.
Dit vindt zij:
"“hogere rekenrente is fijn voor de oudere werknemers en de gepensioneerden, maar we willen niet dat de jongeren de volle prijs daarvoor gaan betalen”.
Duidelijk toch!!! Bij de Christen Unie zijn ze er niet voor ouderen. Waarom dan de taak "pensioenen" op je nemen?

Lees hier het artikel in de Telegraaf.

Zaterdag 8 januari 2021.
Dit artikel heet "Drie Lifehacks voor het solidaire contract," van actuaris Agnes Joseph.
Ik raad elke gepensioneerde bij een groot pensioenfonds dringend aan dit artikel te lezen.
De FNV wil het Nieuwe Pensioencontract en dat zal wel de standaard worden. Dat nieuwe pensioencontract is nu eufemistisch het "solidaire contract" genaamd, maar het is veel minder solidair (zeg maar vooral voor gepensioneerden NIET) dan het andere de "verbeterde premieregeling plus," die het flexibel contract is gedoopt.
Agnes Joseph maakt duidelijk wat voor ramp dit wordt.
Gepensioneerden MOETEN invaren om klappen te kunnen opvangen voor jongeren die mogen profiteren van risicovolle beleggingen met meer dat 100 % van hun vermogen. Het opheffen van de leenrestrictie heet dat.
Zij zegt:

20220111 inflatie vreet kleine netto verbetering AOW

Dinsdag 11 januari 2022.
(Wilma Berkhout)
Plaatje over inflatie en de uitkering van bestuur FNV-senioren, spreekt voor zich.
"......De inflatie over de maand december is bekend: 5,7%. Over heel 2021 is de inflatie 2,7%.
“Ook het kerstbanket ontsnapt niet aan de inflatie” concludeerde het Financiële Dagblad. Kaarsen 21% duurder; banketstaaf +13%; gevuld krentenbrood: +6%.
De kerst is gelukkig voorbij. Nu weer gewoon ons eigen brood. Maar ongewoon is de prijs. De bakker wil 3% meer. De Vereniging Eigen Huis: de gemiddelde lasten voor woningbezitters waren in 2021 5% meer. De NS mailde doodleuk de “prijsaanpassing” voor de OV-fiets: van 3,95 naar 4,15. Ga je groen met de OV-fiets, betaal je 5% “prijsaanpassing”. Onze omroep wil 6% meer: vorig jaar 75 euro, nu 79,50.

Al in 2004 is de eerste onwaarheid over ons huidige pensioenstelsel uitgesproken door de toenmalige staatssecretaris SZW Mark Rutte door te stellen dat ons pensioen bij pensioenfondsen ‘onvoorwaardelijk’ is. Die onwaarheid is de basis geworden voor de Pensioenwet 2007 (PW) opvolger van de toenmalige Pensioen- en Spaarfondsenwet (PSW). Op basis van een daarop gebaseerde regeling met de naam Financieel Toetsingskader 2007 (FTK) worden pensioenfondsen verplicht gebruik te maken van een ‘actuele nominale marktrente’ (risicovrije rekenrente) in plaats van maximaal 4%.

Lees hier verder op de website van St. Pensioenbehoud

Woensdag 5 januari 2022.
Geef alle gepensioneerden de keuze tussen vaste of variabele uitkering.
Het pensioenvakblad vandaag.
Auteurs vragen keuzevrijheid om (overigens verplicht) in te varen met de keuze tussen een variabele of vaste uitkering. Bij een vaste uitkering blijft de nominale uitkering tot je dood gelijk. Bij een variabele uitkering wordt je bij invaren eerst flink gekort (indien niet te hoge dekkingsgraad (bijv. bij ABP 28 %)) en ga je jaarlijks een beetje omhoog.

Woensdag 5 januari 2022.
FD.

(reactie Wilma Berkhout)
In principe kun je ook een bezwaar (verzoek) indienen als de aanslag al definitief vaststaat. Dat kan binnen 5 jaar na dato.
In zijn algemeenheid zal de fiscus dat honoreren. Een ambtshalve vermindering vindt plaats als een belastingaanslag achteraf onjuist blijkt te zijn geweest. De staatssecretaris van Financiën heeft echter een uitzondering gemaakt als die onjuistheid voortkomt uit nieuwe rechterlijke uitspraken gedaan nadat de aanslag is vastgesteld. Daar hebben de niet-bezwaarmakers bij het jongste arrest van de Hoge Raad mee te maken.

FD 4 januari 2022
Gefopt door de Eric Wiebes.

(reactie Wilma Berkhout) 
In 2016 heeft Wiebes het meelopen van spaarders met de massa bezwaarschriften op tijd afgeschaft. Daardoor moet iedereen nu individueel bezwaar hebben gemaakt vanaf 2017, het jaar waarin de nieuwe box 3 heffing met het schijvenstelsel en de verplichte vermogensmix door Rutte III is ingevoerd. De rente op spaarrekeningen daalde maar het effect van de nieuwe box 3 werd nog zwaarder voor belastingplichtigen met spaargeld in box 3.