Het onderwerp is een aspect van het huidige systeem, waardoor fondsen jaarlijks miljarden euro’s provisie betalen aan de commerciële financiële sector. Op basis van recente DNB-gegevens blijken deze provisies jaarlijks wel € 4 miljard te kunnen bedragen.

Lees hier de hele bijdrage

Verschillende brancheorganisaties uit de fi nanciële sector hebben KIFID circa tien jaar geleden opgericht. KIFID is daarmee sinds april 2007 actief. Daarvoor stonden andere organisaties, zoals de Ombudsman Verzekeringen. Ook de banken hadden voorheen een eigen klachteninstituut, de Geschillencommissie Bankzaken. Al deze organisaties zijn opgegaan in het KIFID.

Lees hier de hele bijdrage.