Het onderwerp van de eerste twee bijdragen van de NBP van De Oud Rotterdammer in 2017 was de geschiedenis van de Stichting “Pensioenfonds voor de Vervoer- en Havenbedrijven” en OPTAS. In de eerste bijdrage werd geschreven over de economische gevolgen voor de werknemers in de haven van Rotterdam, toen steeds meer goederen met containers werd vervoerd.

Lees hier de hele bijdrage.

In deze NBP-bijdrage is het onderwerp ‘de economisch ontwikkelingen in de Europese Havens’, die tot de problemen bij dit Pensioenfonds hebben geleid. Pensioen is een arbeidsvoorwaarde, waarbij de werkgever de werknemer gedurende zijn werkzame leven een pensioenaanspraak toezegt, zodra deze werknemer de pensioenleeftijd heeft bereikt.

Lees hier de hele bijdrage.