In deze NBP-bijdrage is het onderwerp ‘de economisch ontwikkelingen in de Europese Havens’, die tot de problemen bij dit Pensioenfonds hebben geleid. Pensioen is een arbeidsvoorwaarde, waarbij de werkgever de werknemer gedurende zijn werkzame leven een pensioenaanspraak toezegt, zodra deze werknemer de pensioenleeftijd heeft bereikt.

Lees hier de hele bijdrage.

In deze bijdrage van de NBP is het onderwerp de gevolgen van een echtscheiding voor het pensioen van een deelnemer. In de WVPS, Wet Verevening pensioenrechten bij echtscheiding, is een geregistreerd partnerschap gelijk aan een huwelijk gesteld. In de afgelopen 30 jaar was het aantal echtscheidingen gemiddeld 40 procent van het aantal huwelijken.

Lees hier de hele bijdrage.

In 1954 werd de PSW, Pensioen- en spaarfondsenwet ingevoerd. Werkgevers werden verplicht het aanvullend pensioen onder te brengen bij een pensioenuitvoerder. Deze pensioenuitvoerder moet voldoende belegde middelen bezitten om in de toekomst de toegezegde pensioenen te betalen. In 2007 verving de PW, Pensioenwet de PSW. Omdat de situatie in Nederland zo afwijkt van die in andere landen is het onderwerp voor deze NBP-bijdrage de invoering van de PSW.

Lees hier de hele bijdrage.