Woensdag 6 april 2022 De Telegraaf.
Beurs verwerkt rentestijgingen.
Maar de rentestijgingen zijn goed voor onze pensioenen. Omdat het renterisico bewust is ingebouwd in 2006.
Uit het filmpje van Emiel Stolp hebt u nu geleerd dat bij 1 % rentestijging de pensioenenverplichtingen 15 % goedkoper worden en dus de dekkingsgraden 15 % stijgen. Gaat lekker hard zo.

Lees hier het artikel in de Telegraaf

 

Het is gelukt een livestream met Teams te verkrijgen van onze zitting tegen de Staat op 21 april a.s. om 09.30 uur, zie bijlage.
Mvg,
Erik Daae
voorzitter St Pensioenbehoud

Klik hier voor de link op 21 april 

 

Onlangs is duidelijk geworden dat de rekenregels uit het Financieel Toetsingskader voor de berekening van de dekkingsgraad van pensioenfondsen in strijd is met de Pensioenwet.

In de brief van DNB aan minister SZW Koolmees van 19 september 2018 (zie bijlage) wordt de basis van de rekenregels duidelijk omschreven:

“De verwachte pensioenuitkering van deelnemers, slapers en gepensioneerden kan afwijken van de pensioenaanspraken die zijn opgebouwd. De verwachte pensioenuitkering is afhankelijk van hoe de dekkingsgraad zich ontwikkelt in relatie tot de afgesproken regels voor korten en toeslagverlening. Het waarderen van een pensioenuitkering kan op twee manieren: het verwacht rendement wordt wel of niet meegenomen in zowel de verwachte pensioenuitkering als ook in de disconteringsvoet. Bij een consistente toepassing (gebruik rendement in zowel teller als noemer of gebruik RTS in zowel teller als noemer) leiden beide keuzes tot dezelfde waarde, en deze is gelijk aan de marktwaarde.” (onderstreping auteur).

Lees hier verder

Woensdag 6 april 2022 Pensioenexpert Michael Visser (niet te verwarren met Martin Visser van De Telegraaf).
Goed lezen wat op dit LinkedIn artikel staat. Je kunt doorklikken vrij te lezen.
.......maar de kern blijft onbesproken: een fundamentele herziening van de Governance-structuur bij pensioenfondsen is wenselijk, waarbij de zeggenschap komt te liggen bij diegenen die (nagenoeg) alle risico’s dragen.
‘Pensioendeelnemers zouden zelf moeten kunnen bepalen wat er met hun pensioengeld gebeurt. Nu polder en politiek dat nog steeds blokkeren, en angst lijken te hebben om mensen vertrouwen te geven keuzes te (kunnen) maken over hun eigen pensioengeld, blijft de deelnemer machteloos (toezien) wat anderen met zijn/haar pensioengeld doen’. Lees hier de gehele reactie

Lees hier artikel op Linkedin

Je wordt verplicht ruim 1/5 van je inkomen, af te staan aan pensioen. Dat is een dag in de week en ruim 8 jaar in totaal.
Dit is , na 2015 nu de tweede keer, dat daarover een wet wordt ingevoerd, waarvan de burger totaal niet begrijpt waarom die wordt ingevoerd en wat die wet inhoudt.
Probeer de Memorie van Toelichting eens te lezen. Ik ben van huis uit gewend om met ambtelijke stukken om te gaan. Dit is een monsterlijk gedrocht.
Die is wel aan u en voor u geschreven. Notabene met de opmerking vooraf, dat de doelstelling is om het transparanter en begrijpelijker te maken.
Zelfs de minister begrijpt er niets van.
Het kan niet zo zijn, dat in dit land wetten worden gemaakt, die vrijwel niemand begrijpt en grote consequenties hebben voor uw inkomen.
De onderbouwing bestaat uitsluitend uit veronderstellingen, projecties en scenario's die mogelijk (als aan alle uitgangspunten wordt voldaan) tot een bepaalde uitkering leiden.
En waarbij uw recht op bezwaar praktisch onmogelijk worden gemaakt. Tot en met de EVRM aan toe.
Dat zijn enorm slechte wetten en horen niet thuis in een democratie. Als je niet kunt duidelijk maken wat er met een wet wordt bedoeld, hoort die ook niet thuis in dit land.

PensioenPro woensdag 6 april 2022.
Dit artikel is vrij te lezen.
 
(reactie Wilma Berkhout)
Adrie van der Wurff (oud-AFM) geeft een belangrijke waarschuwing:
"Voor het lopen van risico is het normaal een vergoeding te ontvangen. De deelnemers krijgen straks dat risico overgeheveld. Maar zij mogen niet eens individueel bezwaar maken, dus hebben zij individueel en collectief geen onderhandelingspositie. De vakbonden, waarvan je zou verwachten dat ze de belangen van de deelnemers behartigen, hebben zelf het pensioenakkoord gesloten, zonder afspraken te maken over een vorm van compensatie.

Woensdag 6 april 2022 De Telegraaf, de wekelijkse pensioencolumn van pensioenadvocaat Theo Gommer.
Theo juicht vandaag:
"Vorige week is dan eindelijk de (definitieve) wet Toekomst Pensioenen ingediend. 12 jaar na het eerste PensioenAkkoord in 2010 - toen een verhoging van de AOW- en werkgeverspensioenleeftijd is afgesproken en een modernisering van het pensioensysteem - is de kogel door de kerk. (............)


(reactie Wilma 'Berkhout) Al met al goed dat we nu eindelijk aan de slag kunnen met de modernisering van ons pensioensysteem en het zodoende passend te houden gezien de maatschappelijke en arbeidsrechtelijke ontwikkelingen." Einde citaat.
"Theo, Theo....., Theo!...Theo!!!!....✋✋✋✋Wacht even, Theo!!!!!!!!!!!!!!
Het is nog geen wet. Hoor je dat? Theo...! Theo...!!!!!!
Het wetsontwerp moet nog behandeld worden door ons parlement.
We zitten hier in een democratie waarin er behandeld en gestemd moet worden.
Of was je dat vergeten?🤓🤓

Lees hier het artikel uit de Telegraaf

ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM: “Het vertrouwen in en draagvlak onder gepensioneerden en oudere werknemers voor het nieuwe pensioenstelsel dreigt verloren te gaan.”
Hoezo “dreigt”?

Lees hier het artikel

Dinsdag 5 april 2022.
FD

(reactie Wilma Berkhout)
Belangrijke zaak en kritiek naar de Nederlandsche Bank.
Past precies op het FTK uit de Pensioenwet van 2007 en voor intimi, de brief van Klaas Knot aan minister van SZW Wouter Koolmees van 19 september 2018. Leg ik nog wel uit.
Maar kijk naar de parallel met het FTK en de buffers.
Hier gaat het over witwasregels.
Dit is de absolute kern: