Woensdag 30 maart 2022 Op 1.
Jan Slagter en Wilma Schrover eindelijk een weerwoord dat hout sneed!
We gaan door met de strijd tegen deze grove onrechtvaardigheid jegens miljoenen.
Derk Boswijk van het CDA verwees naar Hilde Palland, de pensioenwoordvoerder van het CDA.
Ik zou zeggen mevrouw Palland aan de bak, want het CDA mist Omtzigt. Luister naar zijn kritiek en die van ONAFHANKELIJKE DESKUNDIGEN.

Kijk hier de uitzending over pensioenen

Woensdag 30 maart 2022 Martin van Rooijen noemt de nieuwe wet een staatsrechtelijk monstrum.
Het individuele bezwaarrecht vervalt!!!!!!!!
"Dit is staatsrechtelijk monstrum. Minister staat met Sociale partners de pers te woord over brief die naar de Kamer gaat over #PensioenOnteigeningWet. Individueel bezwaarrecht vervalt!"

Lees hier het Twitterbericht van Martin van Rooijen

Woensdag 30 maart 2022.
De bom onder uw pensioen valt vandaag!
(reactie Wilma Berkhout)
Zojuist een bericht van John Kerstens, voorzitter van de Koepel van Gepensioneerden. Zie zijn posts met onderstaand persbericht.
Hij plaatst het persbericht over de met een groot mediacircus te lanceren aanbieding van de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen aan de Tweede Kamer met Tuur Elzinga (ja, deze nobele ridder te paard) en Ingrid Thijssen (hoera want de werkgevers kunnen via de lagere premie hun arbeidskosten flink blijven dempen en zijn van de pensioenrisico's af, die liggen volledig bij U!), VANDAAG 30 maart 2022.
Dit wordt een historische datum in de geschiedenisboeken.
John Kerstens spreekt over de aankondiging met groot maatschappelijk draagvlak voor de nieuwe wet.

Beer van Huet (Pensioentoekomst)
(lang) Maar dat is het altijd met die verrekte pensioendiscussie.
De rendementen en rentes zijn afhankelijk van de conjunctuur, fluctueren en hebben een samenhang. Ik stam nog uit de tijd dat de rente 12,8% was en een dertigtal jaren boven de historische rente van 4% lag, waarmee de fondsen rekenden. De pensioenfondsen hebben een verre beleggingshorizon van 40 jaar of meer. We hebben kunnen constateren dat de beleggingen het na de financiële en economische crisis, weer goed deden.

Dinsdag 29 maart 2022.
Nieuwe stelsel beschermt niet tegen inflatie!!
PensioenPro besteedt vandaag aandacht aan het recent verschenen artikel in MeJudice van Jelle Mensonides.
Mensonides waarschuwt daarin gefundeerd tegen het nieuwe stelsel (waarschijnlijk wordt 30 maart 2022 (morgen) het wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen met de ruim 400 pagina's bijbehorende Memorie van Toelichting aan de Tweede Kamer aangeboden):

Trouw

Maandag 28 maart 2022. Tweet van Martin van Rooijen over de rol van Rutte in 2003 en 2004 in de bewuste afbraak van onze pensioenen (de bewijzen liggen er o.a. met het Palmnetrapport van DNB)
De voltooiing nadert deze week met de indiening van de Wet Toekomst Pensioenen in de Tweede Kamer.
Ik doe een klemmend beroep op onze volksvertegenwoordigers om niet 12 miljoen Nederlanders met hun pensioen in de kou te laten staan en opnieuw richting armoede te drijven als voor Drees en net als keihard gebeurde in de Toeslagenaffaire!!
De tweet:
⁦"@MinPres
⁩ Jij hebt in 2003 1e stap gezet naar afbraak van ons prachtige stelsel. Als premier heb je vanaf 2010 echte afschaffing in gang gezet en tijdens kabinetten Rutte 2-3 -4 voltooid. Wetsontwerp komt rond 1 april! #PensioenTerugNaarTekentafel"

Lees hier het bericht in Trouw

 

Met dank aan Emiel Stolp
Nederland beroept zich er al jaren op het beste pensioensysteem ter wereld te hebben. Maar in Nederland worden de pensioenen al 13 jaar niet geïndexeerd zodat de gepensioneerden al 25% in koopkracht achterlopen.
Het kan ook anders. In Duitsland, dat niet over zulke excessieve pensioenkapitalen beschikt als Nederland, worden de pensioenen met 5,35% in het westen en 6.12% in het oosten verhoogd. En hun minister sociale zaken zegt trots dat hun pensioensysteem goed functioneert en dat de pensioenen aan de lonen gekoppeld blijven. Hier wil de regering de koppeling van de AOW aan de loonontwikkeling juist afschaffen. Zie de link voor de Duitse aankondiging van de pensioenverhogingen:

Lees hier het artikel