Zondag 26 juni 2022 Volkskrant.
VVD-senioren: "De grote inhaalslag moet bij de pensioenen nog worden gemaakt: ‘We willen voorkomen dat straks een generatie op nul begint in het nieuwe stelsel’ "
Interview in de Volkskrant vanochtend met een paar senioren en Willem Noordman, Erik Lutjes hoogleraar pensioenen UvA en van Aegon en pensioenadvocaat, en Marieke Knoef, directeur Netspar.
 
(reactie Wilma Berkhout)
The usual suspects met het usual gewenste beeld bij het nieuwe pensioen.

Zaterdag 25 juni 2022 De Telegraaf.
Joanne Kellermann van PFZW aan het woord.
 
(reactie Wilma Berkhout)
Zij komt van DNB. Zoals velen van de toezichthouder regelmatig rouleren. Netwerkfraude tot op het hoogste niveau?
Maar zij vertelt u het verhaal dat staat, pensioenindustrie en DNB u willen laten geloven, maar van geen kanten deugt.
Aan het einde moet je goed opletten wat ze zegt:
citaat:

Vrijdagnamiddag 24 juni 2022 NRC.
PFZW verhoogt vanaf 1 oktober 2022 de pensioenen en de pensioenopbouw met 2,7 % indexatie.
 
(reactie Wilma Berkhout)
Het was te verwachten.
Nu kijken hoe bij de fondsen ABP, PFZW en PME de boel onderbouwd wordt.
Hebben zij de intentie om de nog niet bestaande Wet Toekomst Pensioenen (de huidige wettekst dus) aan hun pensioengerechtigden op te dringen zonder enige vorm van inspraak.
Hét moment om bezwaar tegen invaren te gaan maken.
Denk aan box 3 en de uitspraak die de Hoge Raad daar gedaan heeft.
 
Lees hier het artikel verder in de NRC

Vrijdagmiddag 24 juni 2022 Waarschuwing op twitter van Martin van Rooijen:
"RenteDuikeling
0,5% in 5 dagen!
(reactie Wilma Berkhout)
‘Het is de Rekenrente stupid’ is mijn credo.
Dekkingsgraad daalt hierdoor 8%!
Beurs herstelt beetje door renteduikeling @telegraaf
@ADnl
@NUnl
@FD_Nieuws
@NOS
@volkskrant
@PieterOmtzigt"

 
FNV gaat uitkeringsfase solidaire regeling opnieuw bekijken
 
Vrijdag 24 juni 2022 PensioePro
 
(reactie Wilma Berkhout)
De kop vanochtend. Heb geen abonnement dus kan de rest niet lezen.
Bij FNV is een motie aangenomen om in het solidaire contract toch solidariteit toe te voegen in de uitkeringsfase in plaats van dat slechts in cohorten van vijf jaar te doen. Dat gaan ze onderzoeken. Maar dan toch dekkingsgraad en rekenrente in die fase?
Men plant toch om heel veel geld uit te geven aan de pensioenindustrie voor de overgang en de degressieve opbouw aan een nieuw pensioenstelsel (tot 100 miljard geschat) met een wet waar nu al 1000 pagina's over zijn volgeschreven om het uit te leggen, zo gecompliceerd is het in elkaar geknutseld. Dan toch weer een stuk van het oude systeem?
Nu heeft Rob de Brouwer op 22 april 2022 in het eerste van de drie rondetafelgesprekken in de Cie SZW inderdaad dit geopperd om de negatieve angel (dalende uitkeringen de rest van je leven voor velen) uit het op dit moment (zoals de tekst er nu ligt) juist helemaal niet solidaire "Solidaire Contract," te halen
Hans van Meerten schreef vanochtend ironisch op Twitter:
""Het betekent introductie van een rekenrente en dekkingsgraad in de uitkeringsfase. ‘Terwijl het oogmerk was die elementen achter ons te laten.’ "
Circus pensioenpolder, aflevering 5456743 (telling van dit jaar)"
Wordt vervolgd.

Vrijdag 24 juni 2022 De Telegraaf,
De seniorenafdelingen van VVD, CDA en D66. Citaat:

(reactie Wilma Berkhout)
"In januari stuurden de drie seniorenafdelingen een brandbrief over de AOW. Toen eisten ze dat die zou worden gekoppeld aan de extra verhoging van het minimumloon met 7,5 procent. In de Voorjaarsnota is die koppeling er uiteindelijk gekomen.
Tussen 2023 en 2027 moeten alle pensioenfondsen overstappen op een nieuw pensioensysteem. Daarbij worden honderden miljarden aan pensioenvermogen overgeheveld van het huidige naar een nieuw pensioencontract. Dat gepensioneerden daarbij dit opgelopen koopkrachtverlies zouden moeten accepteren noemen de senioren van VVD, CDA en D66 ’een inbreuk in op de eigendomsrechten van deelnemers en pensioengerechtigden’."
Einde citaat.
Het artikel is vrij te lezen.
Het lijkt mooi dat deze partijen nu ook vinden dat er inhaalindexatie moet plaatsvinden. Maar zijn ze wel voor een casino-pensioen (wisselende uitkeringen, afhankelijk van de beurs?)
 
Lees hier meer

Woensdag 22 juni 2022 Volkskrant.
Dit artikel is vrij te lezen.
 
(reactie Wilma Berkhout)
Over het nieuwe pensioenstelsel zegt Herderschee dit:
"Op de achtergrond speelt wel het nieuwe pensioensysteem waarover de Tweede Kamer dit najaar debatteert. Daarin verdwijnt het effect van de rente vrijwel en worden de beleggingen in bijvoorbeeld aandelen, vastgoed en obligaties doorslaggevend voor het verhogen of het verlagen van de pensioenen. De pensioenen gaan dan meer meebewegen met de waarde van de beleggingen.
‘Een jaar geleden was de situatie waarin we nu zitten ondenkbaar. Het nieuwe pensioensysteem leek toen een mooie oplossing, omdat de rente als allesbepalende factor daarin vrijwel verdwijnt.

Ledenservice

Wilt u lid worden van de NBP en Pensioenbelangen 4x per jaar ontvangen?

Lees hier meer over het lidmaatschap.

Korting bij VGZ

Factuur 2022

Rijbewijskeuringen

AOW

Rijksoverheid

Anw

 

Magazine

Pensioenbelangen zal in 2022
4x verschijnen 
Lees hier de artikelen van het 2e nummer in 2022

20191211 PB3 voorkant