Donderdag 16 juni 2022 Eus in het Eindhovens Dagblad.
Rake column vandaag:
Citaat:
"In Nederland zijn 1675 kinderen door de overheid ontvoerd nadat hun ouders ten onrechte werden beschuldigd van fraude bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag. In Groningen moeten de mensen bedelen om compensatie. Eerder suggereerde Geert Wilders om een kopvoddentaks te introduceren, én hij wilde relschoppers door de knieën schieten.

Woensdagavond 15 juni 2022 FD.
Artikel van Martine Wolzak.
 
(reactie Wilma Berkhout)
Zij bevestigt het uitstel van behandeling van de WTP in de Tweede Kamer tot na de zomer. De druk is van de ketel zei ze met de stijging van de dekkingsgraden door de verhoging van de rekenrente tot boven de 2 %.
Uit haar artikel:
"De hoge dekkingsgraden halen wat druk van de ketel voor de invoering van het nieuwe pensioenstelsel. De wetgeving daarvoor zou per 1 januari in moeten gaan, maar het is de vraag of dat lukt. De Tweede Kamer behandelt het wetsvoorstel pas na het zomerreces. Daarna is de Eerste Kamer nog aan de beurt. De kans dat de senaat zich dan voor de beoogde ingangsdatum van 1 januari uitspreekt, is klein......"

Op 28 juni en 5 juli zendt MAX2 nieuwe afleveringen van de documentenreeks Zwarte Zwanen uit.

n de MAX-serie Zwarte Zwanen ontrafelt journalist Cees Grimbergen sinds 2013 geheimen in de pensioenindustrie. In de financiële wereld schuiven specialisten 1800 miljard pensioeneuro’s over de wereld. Geld van Nederlandse werknemers en gepensioneerden. In het beheer ervan gaat van alles mis. De ‘Wolves of Wall Street’ hebben er meer over te zeggen dan Nederlandse werknemers. De vakbonden FNV en CNV staan de uitwassen openlijk toe. Zwarte Zwanen 9 is te zien op dinsdag 5 juli om 20.25 uur op NPO 2.

In Zwarte Zwanen 8 (28 juni jl.) werd het dalend vertrouwen in het pensioensysteem zichtbaar. Oorzaak: het al veertien jaar niet indexeren van de pensioenen.

Welke denkfout maakt Bernard van Praag (BvP) over pensioenen?
Vraag van Frank Kalshoven in de Volkskrant van 10 juni 2022.
 
  Antwoord:
BvP maakt geen denkfout!!!
 
Hij ziet het huidige pensioenvermogen als een bron van beleggingsinkomsten waar huidige en toekomstige gepensioneerden gebruik van kunnen maken. Dat leidt tot een lagere en stabielere premie dan nu.
Het huidige financiële toetsingskader (FTK) ziet het pensioenvermogen als onderpand voor alle (toekomstige) pensioenverplichtingen onder volledige nominale zekerheid. In de ogen van financiële economen wordt deze volledige zekerheid alleen bereikt door het vermogen te beleggen in risicovrije obligaties. De pensioenverplichtingen moeten daarom onder FTK worden gewaardeerd tegen de prijs van deze risicovrije obligatie1. En de kostprijspremie moet eveneens worden vastgesteld via deze rekenrente.
 

Donderdag 9 juni 2022 Telegraaf.
Hoe kan dit in een gaaf en rijk land?
Haar beroep: verpleegkundige.
Met:
-De hoogste accijnzen en belastingen op energie en brandstofprijzen in Europa en op auto's
-Het hoogste marginale belastingtarief op belastingen op inkomens tot 68.000 euro.
-de hoge huizenprijzen en hypotheken
-de hoge huren
-het hoogste pensioenvermogen per hoofd van de bevolking in de wereld en alleen in Nederland staat het grootste deel van de de pensioenen stil, al 14 jaar lang.
-het grootste pensioengat tussen mannen en vrouwen in de EU en het tweede grootste in heel Europa (alleen Cyprus gaat ons voor)

Lees hier het artikel uit de telegraaf

 

 

Donderdag 9 juni 2022. Europa's belangrijkste Pensioen-website,
Correspondent Tjibbe Joustra bericht dit:
"De Nederlandse regering heeft gezworen de fel bediscussieerde omschakeling van het land naar een pensioenstelsel met beschikbare premievarianten per 1 januari 2023 af te ronden.
Maar de regering heeft nog een berg te beklimmen terwijl de tijd wegtikt, aangezien het parlement, dat de wet nog moet bespreken, in juli met een reces van twee maanden gaat.

Woensdag 8 juni 2022 De Telegraaf.
Het gaat nijpen voor eem hele groep lagere en middeninkomens. Bestaanszekeheid sneller op de tocht als gevolg van prijsstijgingen.
Citaat:
"Den Bosch - Energierekeningen zullen voor consumenten nog verder gaan oplopen. Prijsstijgingen waren al stevig, waarvoor de overheid minima compenseert met €800. Maar komende maanden en in 2023 wacht Nederlanders waarschijnlijk een veel sterkere toename. Extra steun is nodig, bepleiten energiebedrijven.
Vergeef me de cynische opmerking: dat geldt natuurlijk niet voor onze rijke AOW-ers en gepensioneerden.

Lees hier het artikel in de Telegraaf. 

 

In een andere procedure dan tegen de Staat namelijk tegen pensioenfonds PMT over niet indexeren van ons pensioen, heeft de rechter het volgende bepaald in rechtsoverweging 4.11 (zie bijlage): Zoals [eisers] terecht hebben opgemerkt, kan hieruit afgeleid worden dat het HvJ EU (Hof van Justitie van de EU, toevoeging auteur) heeft bevestigd dat ‘opgebouwde pensioenrechten” en ‘indexatie’ als eigendomsrechten kunnen worden beschouwd. Dat is uitermate belangrijk en voor het eerst in Nederland is vastgesteld dat het nominale pensioen en indexatie onder de bescherming van het eigendomsrecht valt, omdat in artikel 17 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie bepaalt:

Lees hier verder op de website van St. Pensioenbehoud

Ledenservice

Wilt u lid worden van de NBP en Pensioenbelangen 4x per jaar ontvangen?

Lees hier meer over het lidmaatschap.

Korting bij VGZ

Factuur 2022

Rijbewijskeuringen

AOW

Rijksoverheid

Anw

 

Magazine

Pensioenbelangen zal in 2022
4x verschijnen 
Lees hier de artikelen van het 2e nummer in 2022

20191211 PB3 voorkant