Zaterdag 19 november 2022 Telegraaf.
Column Jaap van Duijn.
 
(reactie Wilma Berkhout)
Met een betere rekenrente kan ons pensioenstelsel jaren mee
author avatar
In internationale vergelijkingen van pensioenstelsels komt het Nederlandse stelsel altijd als een van de allerbeste naar voren, meestal samen met dat van Denemarken en IJsland. In het rapport van 2022 van consultantsbureau Mercer staat het laatste land qua score nog net iets boven Nederland. Volgens Mercer zijn de stelsels van de top drie robuust, leveren ze goede resultaten en zijn ze houdbaar.

Zaterdag 19 november 2022 Wybia's Week.
Professor Joop den Hartog.
 
(reactie Wilma Berkhout)
Quote:
"De zoektocht bevestigde mijn idee van een tweedeling tussen een gesloten kring van ingewijden die in jargon discussiëren en een buitenwacht van politici, journalisten en voorlichters die elkaar napraten in oppervlakkige karakteriseringen. Er is hier in mijn ogen sprake van een

Zaterdag 19 november 2022 Wynia's Week.
Eduard Bomhoff met hele wijze woorden.

(Reactie Wilma Berkhout)
Quote:
"Werkgevers en De Nederlandsche Bank (DNB) verkiezen DC met vaste premies maar zonder belofte omdat het goedkoper is voor de werkgevers en DNB voor altijd vrijwaart van het risico dat een pensioenfonds omvalt (dat kan immers niet meer met DC waarbij niets wordt beloofd en dus ook geen belofte kan worden verbroken). Hier ligt de verklaring voor de immorele strategie van DNB.

Vrijdag 18 november 2022 (reactie) Jos Berkemeijer op LinkedIn.
 
Je eigen potje. Je krijgt een ingewikkeld overzicht te zien jaar in jaar uit en je kunt zelf helemaal NIETS doen. Wat een bus lucht, fopspeen, kul verhaal. Het is alleen maar fictief en voor de buhne. OM jou te laten geloven dat dit van jou is?
Helemaal niet. Alles wordt voor jou bepaald door lieden die alleen maar een eigen belang hebben.
Quote Jos Berkemijere: "Op 2 november liet Pieter Omtzigt in de Kamer een kassabon zien om te illustreren hoe ingewikkeld de berekening van

Donderdag 17 november 2022 Dekkingsgraad ABP per 31 oktober 2022.
 
(reactie Wilma Berkhout)
De dekkingsgraad is per 31 oktober 2022 125,5 %.
De waarde van de bezittingen is met 1 miljard van 460 miljard naar 461 miljard gestegen.
De verplichtingen zijn met 3 miljard van 370 miljard naar 367 miljard gedaald. De rekenrente bleef 2,5 %.
Het gevolg is dat de dekkingsraad met 1,3 punt is gestegen.
Om volledige indexatie te kunnen doorvoeren moet de beleidsdekkingsgraad ongeveer 129 % zijn.
De beleidsdekkingsgraad van ABP is nu 118,1 %.
 
Lees hier het artikel op de website van ABP

Al in 2012 heeft onze hoogste rechter de Hoge Raad bepaald dat onze pensioenaanspraak en dus ook ons pensioenrecht, ‘een zelfstandig (voorwaardelijk) vermogensrecht vormt’. En daarmee ons eigendom is. Dat eigendomsrecht is in 2007 aangetast door het vaststellen van de huidige Pensioenwet. Daarin werden zulke onnodig strenge rekenregels gesteld dat sinds die tijd vele indexaties al jarenlang onmogelijk werden. Daarover loopt een procedure tegen de Staat die nu in de fase van behandeling is door de Hoge Raad. Onze advocaat prof. mr. dr. Hans van Meerten heeft al vele publicaties gewijd aan het eigendomsrecht van ons pensioen inclusief jaarlijkse indexatie, dus met aanpassing voor de geldontwaarding.

Lees hier het artikel op de website van St. Pensioenbehoud

Zondag 13 november 2022 Radar van 14 november 2022.
Morgen over de Wet tooekomst pensioenen met Pieter Omtzigt.
" De pijnpunten van het nieuwe pensioenstelsel
Er is veel te doen over de plannen voor het nieuwe pensioenstelsel. Het betreft de grootste financiële stelselwijziging in de geschiedenis van Nederland, waarmee bijna 1500 miljard euro is gemoeid. Maar is er wel voldoende duidelijkheid over de gevolgen om hierover nu een besluit te kunnen nemen?
Waar ons pensioen in het huidige stelsel wordt opgebouwd in een collectieve pot, krijgt straks iedereen een individueel budget. Pensioenfondsen doen in het nieuwe stelsel geen beloftes meer over de hoogte van pensioenen. Doorrekeningen van de mogelijke scenario's houden bijvoorbeeld geen rekening met de huidige hoge inflatie. Het wordt onzekerder welk bedrag je maandelijks ontvangt als je eenmaal van je pensioen mag genieten. Zo zijn er nog heel veel vragen.
Radar neemt de pijnpunten door en geeft antwoord op de vraag wie profiteert en wie er bekaaid vanaf komt als de nieuwe pensioenwet wordt aangenomen. Pieter Omtzigt reageert in de studio."

Lees hier het artikel