Voor het Gerechtshof in Den Haag stonden vanmorgen vroeg al circa 100 mensen om steun te betuigen aan de Stichting Pensioenbehoud en KBO-Brabant in de procedure tegen de Staat over ons ontwrichte pensioenstelsel. Dat was hartverwarmend. Deze aanloop van de zitting is ook gefilmd door Omroep MAX en zelfs voorzitter Jan Slagter van Omroep MAX was aanwezig om ons te steunen in onze procedure. Datum uitzending is onbekend. De zitting begon te laat, omdat de bodediensten nog niet op orde waren.

Lees hier verder op de website van St. Pensioenbehoud

(Kritische) Senioren niet langer gewenst binnen FNV
Het hoogste orgaan binnen de FNV, het Ledenparlement, moet er nog over besluiten maar als de adviezen uit een onderzoeksrapport worden over genomen dan wordt de Senioren als groep binnen de FNV alle zeggenschap ontnomen.
- Niet alleen wordt de gehele sector Senioren opgeheven,

20220425 3e pijler

Ons pensioenstelsel bestaat uit drie pijlers:
1) AOW als basispensioen voor iedereen;
2) Aanvullend pensioen voor werknemers die daarvoor zelf gewerkt en gespaard hebben via verplichte aansluiting bij een pensioenfonds;
3) Aanvullend pensioen via een polis van een verzekeraar.

20220422_logo_NBP.jpg    20220422_Logo_KBO_Brabant.jpg       20220422_logo_KBO_NH.png

 

Besluit Toekomst Pensioenen: tijd voor herbezinning!
De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP), en de seniorenverenigingen KBO-Brabant en KBO Noord-Holland hebben gezamenlijk hun commentaar geleverd op het Besluit Toekomst Pensioenen in de door de overheid georganiseerde internetconsultatieronde. Ze verwijzen het besluit naar de prullenmand.
Zij komen tot de conclusie dat er geen fundamentele en kostbare stelselwijziging nodig is om het huidige pensioenstelsel aan te passen aan de veranderende arbeidsmarktomstandigheden of om ZZP’ers toegang te verschaffen tot een collectief pensioen. Het huidige stelsel kan door eenvoudige, veel minder riskante aanpassingen toekomstbestendig gemaakt worden.
Ook de stelling dat de pensioenfondsen in het huidige pensioenstelsel hun beloften – een welvaartsvast/waardevast pensioen – niet kunnen waarmaken, wordt door de samenwerkende bonden naar het land der fabelen verwezen. De oorzaak van de vermeende financiële problemen bij de pensioenfondsen ligt immers bij de door De Nederlandsche Bank (DNB) geïntroduceerde risicovrije marktrente die sinds 2007 sterk gedaald is, en níet bij de gemiddelde rendementen van pensioenfondsen die in dezelfde periode jaarlijks zes tot zeven procent bedragen.
Er zal een resetknop moeten worden ingedrukt op het pensioendossier. Het is nu aan de politiek om de afweging te maken tussen een zeer gecompliceerd stelsel dat niet bestand is tegen onzekerheden, en een eenvoudiger, begrijpelijker en socialer stelsel dat mede beantwoordt aan de Europese pensioenrichtlijn (IORP II). Deze richtlijn stelt dat een pensioenfonds een financiële en sociale functie heeft. Die laatste dreigt onder de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) weg te vallen.
Voorts vragen de bonden zich af of DNB wel de juiste partij is om toezicht te houden op pensioenfondsen en verzekeraars. Internationaal is dit zeker niet gebruikelijk, omdat monetair toezicht iets heel anders is dan toezicht gericht op langere termijn verplichtingen en lange termijn beleggingen waar pensioenfondsen en verzekeraars zich mee bezighouden. Het toezicht van DNB is uitermate schadelijk geweest voor de pensioenfondsen. Het overmatige oppotten van pensioenvermogen is niet alleen slecht voor de deelnemers (het wantrouwen tegen het stelsel neemt toe), maar ook macro-economisch niet wijs. Bovendien pakt het budgettair slecht uit voor de overheid zelf.
 
Het is tijd voor herbezinning!
De volledige tekst van de inbreng in de internetconsultatie is te vinden op de websites www.pensioenbelangen.nl, www.kbo-brabant.nl, www.kbonoordholland.nl
 
Voetnoot voor de redactie:
De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP) is een onafhankelijke vereniging die al sinds 1919 opkomt voor de pensioenbelangen van (toekomstig) gepensioneerden.
KBO-Brabant telt circa 120.000 leden die in 280 lokale Afdelingen zijn vertegenwoordigd.
KBO Noord-Holland telt circa 30.000 leden die in 58 lokale Afdelingen zijn vertegenwoordigd.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met:

  • Rob de Brouwer, pensioenadviseur van KBO-Brabant, KBO Noord-Holland en van NBP

         e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., telefoon: 06-46214426

  • Jelle Mensonides, bestuurslid NBP 

       e-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., telefoon: 06-50746255

  • Ronny van der Maaten, voorzitter NBP

         e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., telefoon: 06-23227135

 

Lees hier de reactie op de Internetconsultatie Wet Toekomst Pensioenen

Vrijdag 15 april 2022 FD

Martine Wolzak zegt dit:
"In het nieuwe pensioenstelsel verdwijnt de belofte van een vast pensioen, met mogelijke indexatie. Daar komt een variabele uitkering voor in de plaats, met de verwachting die die vaker omhoog dan omlaag zal gaan. Dan is de kans op een pensioen dat de inflatie bijhoudt groter dan het afgelopen decennium, waarin miljoenen pensioenen stilstonden.
Bovendien hoeven pensioenfondsen geen buffers meer aan te houden. Dat kan volgens deskundigen direct bij ingang tot 10% hogere pensioenen leiden. Een deel van de FNV senioren vreest juist de dalingen van hun uitkering en wijzen op de al jaren gemiste indexatie van hun pensioenen. Daarvoor willen zij compensatie."
Let op er komen variabele uitkeringen. Elk jaar wisseling van uw inkomen en/of pensioenpotje. Wilt u dat, terwijl het helemaal niet nodig is.

Deelnemers en pensioengerechtigden van het ABP mogen van 4 tot en met 24 april 2022 stemmen voor de samenstelling van het Verantwoordingsorgaan (VO). Het Verantwoordingsorgaan is een van de belangrijkste bestuursorganen van het ABP.

Kijk via onderstaande link naar de leuke campagnefilm van NBP voor de verkiezingen in april 2022. Kies voor de lijst van NBP, deze lijst wordt gesteund door KBO-Brabant en KBO-Noord-Holland.

Met lijsttrekker Rob de Brouwer (auteur van het boek "Het Pensioendrama Ontrafeld, Waarom Je Te Veel Spaart En Te Weinig Krijgt.") als zichzelf en Alfred van den Heuvel als zijn vriend.

Veel kijkplezier!!!

Download hier het filmpje (974 MB).

nbp verkiezingen film

Vrijdag 8 april 2022 Telegraaf.
 
(reactie Wilma Berkhout)
Niet verwonderlijk. Een groot deel van FNV senioren voelt zich verraden. Ze worden als kleine onmondige kinderen behandeld en zo veel mogelijk wordt hen de mond gesnoerd en worden buiten de publiciteit gehouden met -naar mijn mening- zeer ondemocratisch gedrag. Je zou bijna zeggen dat vrijheid van meningsuiting niet geldt binnen FNV
Nou ben ik geen lid, maar die bom barst een keer.
Bij het hele pensiongebeuren zijn de ouderen genegeerd, hebben helemaal niets te zeggen en hun belangen zijn keihard verkwanseld. Ze mogen als kalkoen dienen als hefboom met hun opgebouwde pensioengeld, want anders gaat het nieuwe stelsel niet vliegen (gaat het meerdere andere redenen ook niet, maar dat terzijde).
IJskoud grotesk novum in de wereld, hun rechten worden bij wet afgepakt!!!
Daar gaat de rechter net als bij box 3 een grote stok voor steken hoop ik (zie mijn opinieartikel vandaag in het Eindhovens Dagblad).
 
Lees hier het artikel in de Telegraaf

Vrijdag 8 april 2022 Eindhovens Dagblad.
De Hoge Raad heeft in de belastingzaak met het fictieve rendement de wet op zij gezet.
Op 21 april 2022 is voor het gerechtshof in Den Haag de zaak van KBO-Brabant en Stichting Pensioenbehoud jegens de staat.
(P.S. komt allen daar, ik ga ook, Sjaak!)
Ik trek een parallel tussen box 3 en de pensioenregelgeving in Nederland, zowel m.b.t. de wet 2007 als het nieuwe stelsel en mijn hoop op de rechterlijke macht in Nederland in dit artikel verwoord.
Het ED heeft het vandaag gepubliceerd.

Lees hier het artikel in ED

Donderdag 7 april 2022 NRC.
 
(Wilma Berkhout)
Hubert Smeets zegt vandaag ware woorden:
"Er dringt zich een andere conclusie op. Zakenleven én openbaar bestuur zijn al die tijd ziende blind gebleven. Ze hadden nooit trek in sancties. In 2016 was ik bij een privé-etentje waar twee gelouterde commissarissen van Shell en Akzo Nobel onbekommerd klaagden dat ze zich voegden naar de EU, maar dat wat hen betreft de sancties zo snel mogelijk werden gestaakt. De regering heeft zich geschikt naar deze moraal. Ze heeft zich, een paar hervormingen daargelaten, onderworpen aan de principiële normloosheid van de Zuidas, waar alles op z’n Angelsaksisch rule based is en bijna niets principle based.
Ook Hoekstra is verdwaald in dit doolhof van stiekeme fiscale rulings en beroepsgeheim. Dat is hem te verwijten. Als minister van Financiën heeft hij vanaf 2017 de tijd gehad om een begin te maken met de sanering van de Zuidas. Al die jaren ontbrak het hem aan „vastberaden” en „ongeëvenaarde inzet”, zoals hij zijn kakelverse beleid nu typeert.
Bij McKinsey kennen ze daarvoor de Amerikaanse boutade: „If you can’t dazzle them with brilliance, baffle them with bullshit.” Einde citaat.
Inderdaad. Dat laatste is wat Hoekstra steeds doet:
"baffle them with bullshit".............................
Onze McKinsey-boy.
De Zuidas regeert hier, net als in het pensioendossier.