20220622 PME pensioenindexatie

 

Woensdagavond 22 juni 2022. Telegraaf.
VRIJ te lezen!!

Morgen volgt het ABP.
Maar wat hebben ze moeten beloven nav deze kleine indexatie?
Willen wij met een klein snoepje, kraaltjes, noem het maar, op deze manier compensatie voor onterecht 25 % koopkrachtverlies de afgelopen 14 jaar?
Zijn wij geraadpleegd?
Net als bij het Philips Pensioenfonds wordt ons een lokkertje voorgehouden om bij de Wet toekomst pensioenen wederom fors uitgekleed te worden. Lees het artikel.
Zoals gezegd. Morgen de farizeeërs van het ABP (door onze regering in de tang gehouden.)

Lees hier het artikel in de Telegraaf

Donderdag 23 juni 2022 Tweet FNV.
 
(Wilma Berkhout)
De mop van het jaar.
Willem Noordman van FNV:
"Indexatie voor veel pensioenfondsen in zicht @NoordmanWillem
 'Eerste vruchten van het pensioenakkoord kunnen nu worden geplukt omdat sneller indexeren mogelijk is. FNV heeft zich hard ingespannen dit in 2022 mogelijk te maken.'"
 
Lees hier de Tweet
 

Maandag 20 juni 2022 De Kaagbelasting.
 
(reactie Wilma Berkhout)
Daar komt ie dan.
Minister Kaag wil toch een verkorting van de eerste schijf van de inkomstenbelasting invoeren, ondanks dat het niet in het coalitieakkoord én niet in de voorjaarsnota staat. Het komt stiekem op Prinsjesdag. Het bedrag durft ze ook nog niet bekend te maken. Maar de opbrengst wordt gebruikt voor het extra verhogen van de arbeidskorting. De gepensioneerden, gaan dat uit hun rijk gevulde beurzen betalen voor de werkenden, uiteraard.
Het betekent dat mensen met AOW en pensioen er tot een bedrag van 17,9 % van het verschil tussen € 35.473,- en het lagere bedrag meer gaan betalen per jaar. AOW-premie wordt omgekat tot inkomstenbelasting, oftewel fiscalisering.
Een voorbeeld:
Stel dat de eerste schijf wordt verlaagd van € 35.473,- naar € 25.000,- dan gaan gepensioneerden over € 10.473,- maal 17,9 % is € 1875,- per jaar meer betalen. Dat is € 156,- per maand minder.

Een bijzondere gebeurtenis kan leiden tot een breaking news bericht. Een mooie zomer gewenst.
De VVD heeft een algemene ledenvergadering gehouden en daarin werd ook de onderstaande motie over indexeren in de transitieperiode naar het nieuwe pensioenstelsel besproken. De motie is bedoeld om het taboe van indexeren van pensioenen te doorbreken bij de coalitiepartner VVD.
Motie: Herstel Indexatie Pensioenen II en Zorgvuldige behandeling WTP.

Lees hier het hele bericht op de website van St. Pensioenbehoud

Dinsdag 21 juni 2022 Hof Den Haag in de zaak Stichting Pensioenbehoud en KBO-Brabant c.c.
 
Helaas heeft het Hof in Den Haag onze eis afgewezen dat de verplichte buffers voor de pensioenfondsen in onze Pensioenwet die indexatie onmogelijk maken, in strijd zijn met EU-pensioenrecht. De redenering onder deze uitspraak is niet begrijpelijk en is volgens ons onjuist. Daarom wordt de mogelijkheid en haalbaarheid van cassatie bij de Hoge Raad bekeken. Voor de tekst van de uitspraak van het Hof zie bijlage. We houden u op de hoogte.
 
(reactie Wilma Berkhout)
Het draait om de uitleg van het verzekeren van biometrische risico's.

 

Vrijdag 17 juni 2022 Eindhovens Dagblad.
Hoofd opinie ED Chris Paulussen.
 
(reactie Wilma Berkhout)
Hij reageert vanochtend op de plannen van de vijf economen gisteren in de NRC.
Hij reageert op het punt dat zij, naast het verhuizen van de eigen woning naar box 3 om de werkelijke huurwaarde elk jaar te belasten en daar boven op de overwaarde ook nog een vermogenswinstheffing te introduceren, voorstellen met (een deel van) je pensioengeld je woning te financieren.

(reactie Wilma Berkhout)

U bent te dom.
Toch wel bijzonder. Dat de Pensioenfederatie, de belangenclub van pensioenfondsen, zich steeds vaker laat horen nu de kritiek op de nieuwe Pensioenwet toeneemt. En zich nu helemaal de spreekbuis maakt van sociale partners (vakbonden en werkgevers) die de nieuwe wet omarmen. Sterker nog: ‘m verzonnen.
Al die jaren dat de vermogens van pensioenfondsen fors groeiden maar de pensioenen van mensen werden bevroren, was de reactie steevast ‘We willen wel, maar we mogen niet. En we gaan er niet over. Dat is aan de politiek.’ Nul pogingen werden ondernomen om er iets aan te doen. Om de politiek te beïnvloeden.
Dat is nu helemaal anders. Nu mengt men zich in het debat. En probeert dat een bepaalde richting op te sturen. Bijvoorbeeld door te zeggen dat het goed is dat het individuele bezwaarrecht (‘een groot goed’) wordt geschrapt. Korte samenvatting waarom dat goed zou zijn: omdat u te dom bent. Ja, ú: de deelnemers aan pensioenregelingen en gepensioneerden. U bent te dom om een verstandige keuze te maken. U brengt daarmee anderen in gevaar. U jaagt het pensioenfonds daarmee op kosten. En het is uw schuld als het pensioenfonds daardoor fouten maakt. Dat u het maar even weet.
Gaat u nou maar rustig slapen. De Pensioenfederatie regelt het wel voor u. Net zoals die dertien jaar niet verhogen van uw pensioenen.

Lees hier verder op de website van Pensioenfederatie

Vrijdag 17 juni 2022 Volkskrant.
De voorzitter van de Pensioenfederatie, Ger Jaarsma kan niet wachten met het sturen van een reactie op het artikel van professor Bernard van Praag en professor Dirk Bezemer.
 
(reactie Wilma Berkhout)
Kennelijk mag de politiek, nu de behandeling van de Wtp pas na de zomer in de Tweede Kamer gaat plaatsvinden, niet tot bezinning komen.
Laat ik nou denken dat de pensioenfondsbesturen er voor de pensioengerechtigden zijn. Kennelijk niet en horen zij tot de pensioenindustrie die eerst aan hun eigen portemonnee en belangen denkt.

Donderdag 16 juni 2022 NRC.
NRC bericht over een advies (in het economenblad ESB) van de economen van de drie grootste banken en de Universiteiten van Amsterdam en Rotterdam voor de woonmarkt.
Volgens hen moeten belastingen, hypotheken, huren en nieuwbouw volledig op de schop.
De economen zijn: Ester Barendregt (Rabo), Marieke Blom (ING), Sandra Phlippen (ABN Amro), Arnoud Boot (UvA) en Dirk Schoenaker (UvR).

Ledenservice

Wilt u lid worden van de NBP en Pensioenbelangen 4x per jaar ontvangen?

Lees hier meer over het lidmaatschap.

Korting bij VGZ

Factuur 2022

Rijbewijskeuringen

AOW

Rijksoverheid

Anw

 

Magazine

Pensioenbelangen zal in 2022
4x verschijnen 
Lees hier de artikelen van het 2e nummer in 2022

20191211 PB3 voorkant