Donderdag 17 november 2022 Dekkingsgraad ABP per 31 oktober 2022.
 
(reactie Wilma Berkhout)
De dekkingsgraad is per 31 oktober 2022 125,5 %.
De waarde van de bezittingen is met 1 miljard van 460 miljard naar 461 miljard gestegen.
De verplichtingen zijn met 3 miljard van 370 miljard naar 367 miljard gedaald. De rekenrente bleef 2,5 %.
Het gevolg is dat de dekkingsraad met 1,3 punt is gestegen.
Om volledige indexatie te kunnen doorvoeren moet de beleidsdekkingsgraad ongeveer 129 % zijn.
De beleidsdekkingsgraad van ABP is nu 118,1 %.
 
Lees hier het artikel op de website van ABP

Al in 2012 heeft onze hoogste rechter de Hoge Raad bepaald dat onze pensioenaanspraak en dus ook ons pensioenrecht, ‘een zelfstandig (voorwaardelijk) vermogensrecht vormt’. En daarmee ons eigendom is. Dat eigendomsrecht is in 2007 aangetast door het vaststellen van de huidige Pensioenwet. Daarin werden zulke onnodig strenge rekenregels gesteld dat sinds die tijd vele indexaties al jarenlang onmogelijk werden. Daarover loopt een procedure tegen de Staat die nu in de fase van behandeling is door de Hoge Raad. Onze advocaat prof. mr. dr. Hans van Meerten heeft al vele publicaties gewijd aan het eigendomsrecht van ons pensioen inclusief jaarlijkse indexatie, dus met aanpassing voor de geldontwaarding.

Lees hier het artikel op de website van St. Pensioenbehoud

Zondag 13 november 2022 Radar van 14 november 2022.
Morgen over de Wet tooekomst pensioenen met Pieter Omtzigt.
" De pijnpunten van het nieuwe pensioenstelsel
Er is veel te doen over de plannen voor het nieuwe pensioenstelsel. Het betreft de grootste financiële stelselwijziging in de geschiedenis van Nederland, waarmee bijna 1500 miljard euro is gemoeid. Maar is er wel voldoende duidelijkheid over de gevolgen om hierover nu een besluit te kunnen nemen?
Waar ons pensioen in het huidige stelsel wordt opgebouwd in een collectieve pot, krijgt straks iedereen een individueel budget. Pensioenfondsen doen in het nieuwe stelsel geen beloftes meer over de hoogte van pensioenen. Doorrekeningen van de mogelijke scenario's houden bijvoorbeeld geen rekening met de huidige hoge inflatie. Het wordt onzekerder welk bedrag je maandelijks ontvangt als je eenmaal van je pensioen mag genieten. Zo zijn er nog heel veel vragen.
Radar neemt de pijnpunten door en geeft antwoord op de vraag wie profiteert en wie er bekaaid vanaf komt als de nieuwe pensioenwet wordt aangenomen. Pieter Omtzigt reageert in de studio."

Lees hier het artikel 

20221114 Jan Wouter Alt Wet Werk en Zekerheid

De essentie van de waanzin van de nieuwe pensioenwet, die helaas nog steeds door het bestuur van de FNV wordt gesteund. Omdat zij niet kunnen of niet meer willen inzien Tuur Elzinga dat deze wet miljoenen mensen schade berokkent?

Na het vreselijke debat van gisteren waarin Carola Schouten uitblonk in het voorlezen van voorgekookte adviezen met een hoog Netspar gehalte en een drietal Kamerleden hun best deden om er nog wat van te maken is de uitkomst dat het advies van de Commissie Parameters dat eerst te lang op zich liet wachten ( aldus de minister) nu toch op korte termijn zal verschijnen.

Zaterdag 12 november 2022 NRC.
Christiaan Pelgrim.
 
(reactie Wilma Berkhout)
Quote:
"SGP’er Stoffer vindt dat maar weinig Kamerleden de „diepte” ingaan. Hij ziet vier coalitiepartijen „die koste wat kost voor de wet zijn” en „roeptoeterende” tegenstanders die doen „alsof er helemaal niets aan deugt”.: Unquote.
Pelgrim beschrijft ook selectief een politiek proces. Hij quote "roeptoeterende tegenstanders van Stoffer."
Alsof de tegenstanders geen zinnige argumenten en berekeningen hebben.
Over het voor de zoveelste keer achterhouden van gegevens, zoals Omtzigt het deze week weer eens boven tafel kreeg tav het opheffen van de leenrestricties en wat DNB daarover schrijft (1600%!!), rept hij niet.
 
Lees hier het artikel in NRC

Zaterdag 12 november 2022 Trouw
Quote:
" Het pensioendebat krijgt trekken van een voetbalwedstrijd waarin de thuisploeg – de coalitie – tot diep in de tweede helft zorgeloos met 4-0 voor stond. Maar bij ingang van de extra tijd staat het pardoes 4-4, en ligt alles weer open.
De brede steun voor de pensioenwet is de afgelopen weken afgebrokkeld, door een Tweede Kamer die om uiterste zorgvuldigheid vraagt, en een kabinet dat snelheid wil."
 
Lees hier het artikel in Trouw

Vrijdag 11 november 2022 Algemeen Dagblad.
 
(reactie Wilma Berkhout)
Dwang en chantage zijn kennelijk nodig om door te drammen.
Maar de gênante vertoning weer gisterenavond en verdere ontmaskering van de snode pensioenplannen die giga gokken met uw verplicht zuur betaalde premies voor uw eigen uitgesteld loon, laten nu toch wel zien wat er aan de hand is.
Uw overheid, uw centrale bank, uw werkgever en uw vakbond (FNV voorop) die u chanteren om hun snode plannen door te drijven.
Waarom zou er volstrekt wantrouwen zijn in de "overheid".
Die is er niet voor u. Wel om uw geld uit uw zak te kloppen.
Schouten: Verder uitstel pensioenwet kan indexatie in de wielen rijden
Zolang pensioenfondsen niet weten of het nieuwe pensioenstelsel er komt, kunnen zij terughoudend zijn om de pensioenen te verhogen. Daarvoor waarschuwt minister Carola Schouten (Pensioenen). Daarmee reageert zij op partijen in de Tweede Kamer die meer rekensommen willen afwachten vóór ze stemmen over de nieuwe pensioenwet.
Volgens Schouten willen pensioenfondsen ‘graag weten waar ze aan toe zijn’. Vooruitlopend op het nieuwe stelsel hebben de fondsen ontheffing gekregen om de pensioenen al eerder te verhogen. Hierover moeten zij voor het einde van dit jaar beslissen.
 
Lees hier het artikel in AD