Zondag 17 juli 2022 Follow The Money.
Hoogleraar Dirk Bezemer aan het woord. Een ontnuchterend verhaal en een ontnuchterende analyse, waarvan ik denk dat vooral alle Kamerleden dit eens heel goed moeten lezen vóór de behandeling van de nieuwe pensioenwet.!
Citaat 1:

 

20220715 fotos bijeenkomst SP 15 07

Volle zaal tijdens onze pensioenavond in Den Haag met onder andere Cees Grimbergen. Mensen zijn boos over de aanval op onze pensioenen.
Vakbonden en politici moeten stoppen met onze pensioenen kapot maken en zorgen voor indexatie voor iedere generatie!
Een onzeker pensioen is een slecht pensioen. Het beste pensioenstelsel ter wereld wordt afgebroken en u krijgt er een casinopensioen voor terug
Daarom komen we in actie! Kom naar het Prinsjesdag protest en naar een van de actie bijeenkomsten in het land: sp.nl/pensioen

20220715 fotos bijeenkomst SP 15 07 1 20220715 fotos bijeenkomst SP 15 07 2 20220715 fotos bijeenkomst SP 15 07 3

 

 

 

Donderdag 14 juli 2022 De Volkskrant.
 
(reactie van Wilma Berkhout)
Lees het betoog van Martin ten Cate, macro-econoom en schrijver van het boek "Waar blijft mijn pensioen?". Hij schetst de macro economische benadering, terwijl in Nederland "officieel" de micro-benadering geldt." Een klein land als Nederland kan zich dat veroorloven, maar dat gaat niet in Europa en de wereld als ieder land dit zou doen. Dat komt omdat wij héééél veel buitenland hebben en kunnen zorgen dat het buitenland schuldenaar wordt van ons. Het grootste deel van ons pensioenvermogen is uiteraard in het buitenland belegd. Dat kan niet anders. Als de hele EU dat zou doen zou er ergens 33.000 miljard schuld moeten zijn en zoveel is er nauwelijks in de wereld. Overigens houdt dat ook een risico in : als de schuldenaar niet meer betaalt.
Maar de zogenaamde pensioenparadox (macro versus micro) merkt het gros van de gepensioneerden al 14 jaar.
Er is toch meer dan geld genoeg om pensioenen te indexeren.
De met de macro-economische benadering de micro angst van onzekere toekomstige rendementen overstijgen, kun je ook lezen in de betogen en boeken van Rob de Brouwer en Jan Pierik, Jelle Mensonides en Jean Frijns en Bernard van Praag en Dirk Bezemer. Nederland heeft geen enkel probleem met haar pensioenstelsel. Dat is klinkklare onzin en een tunnelvisie in de microbenadering. Het is een eenzijdige, onvolledige kijk binnen een model dat de werkelijkheid maar voor een stukje raakt. En de pensioenindustrie heeft zelf een heel groot eigen belang om die micro-visie boven de macro-visie te stellen. De Brouwer en Van Praag mengen de boel dan ook en dat is terecht.
Dat is de link waar van Kalshoven in de Volkskrant naar zocht
Dit zegt Martin ten Cate terecht:
"In het tv-programma Zwarte Zwanen (NPO, 5 juli) van journalist Cees Grimbergen wordt gewaarschuwd voor groepsdenken en zelfs de term netwerkcorruptie valt als het gaat over de pensioensector. De sector is mordicus tegen de macrobenadering: die ondergraaft hun verdienmodel. Maar in een pensioenstelsel gaat het om het uitkeren van pensioenen, en niet om het in stand houden van een overbodige beroepstak die jaarlijks meer dan
10 miljard euro kost. ”
De waarheid als een koe.


Lees dit begrijpelijke betoog in de Volkskrant.

Woensdag 13 juli 2022 Het platform "Accountancy van Morgen,""
Gepost door Mart Moonen.
 
(reactie Wilma Berkhout)
Het spel gaat op de wagen voor wat betreft de Europese Richtlijnen in IORP II. Daar waar KBO-Brabant en Stichting Pensioenbehoud bij de civiele rechter de Staat der Nederlanden heeft gedaagd, gaat Lakeman via de Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam de jaarrekeningen van drie grote pensioenfondsen te lijf: PMT, PME en het Pensioenfonds voor de Bouw.
Ik vermoed en hoop dat de besturen van ABP en PFZW zenuwachtig worden.
Dit speelt:

Woensdag 13 juli 2022 Martine Wolzak (journalist FD) op twitter zojuist.
 
(reactie Wilma Berkhout)
Dit tweet zij:
"Wel uitvoerbaar volgens rapport: volledige fiscalisering AOW 🙂"
Dat dacht ik (Wilma) dus wel. Wat betekent dat voor degenen met AOW en een aanvullend pensioen. De grens voor de AOW-premie is de eerste schijf van de belastingen voor AOW-ers is € 35.473,-. In deze schijf zit niet de AOW-premie. Als die wel betaald moet gaan worden (fiscalisering dus) betekent dat een lastenverhoging van 17,9 % over die € 35.473,- is € 6350,-.

Woensdag 13 juli 2022 Telegraaf.
 
(reactie Wilma Berkhout)
Voorlopig wordt de soep niet (heet) gegeten, want hij kan niet worden opgediend.
De fiscus kan een verlaging van de hypotheekrenteaftrek naar het box 3 tarief van 31 % niet aan. Ook de verhoging van het eigen woningforfait nog niet.
De belastingdienst heeft de handen vol aan noodwetgeving voor het belasten van reëel rendement bij vermogensbestanddelen (box 3) en aan de teruggaven van de box 3 heffing aan de bezwaarmakers.

Dinsdag 12 juli 2022 Telegraaf.
"De complete oppositie, in de Eerste Kamer in de meerderheid, schaart zich achter die oproep van senator Martin van Rooijen (50Plus). (....................)
Eerder verzette een meerderheid van de senaat zich ook tegen het niet laten meestijgen van de AOW met de verhoging van het minimumloon, zoals opgetekend in het coalitieakkoord. Daardoor moest het kabinet wel overstag, maar de oplossing komt nu met kerende post retour uit de Eerste Kamer."

Lees hier het artikel in de Telegraaf

Dinsdag 12 juli 2022 Ondertussen in de Eerste Kamer.
De afschaffing van de IOAOW als financiering voor de koppeling van de AOW is door een motie van Martin van Rooijen (50Plus), gesteund door de HELE oppositie aangenomen. De regering wordt dus om een andere financiering gevraagd.
De tweet van Martin van Rooijen:
"50PLUS motie aanvaard met steun van gehele oppositie. Geen afschaffing Inkomensondersteuning #IOAOW. Wij willen niet dat de helft van 7,5% extra verhoging van de AOW weer wordt afgepakt.Kabinet: zoek andere dekking. "
Goed werk Martin!!!!!
VVD, D66, CDA en CU waren dus tegen.
Van VVD en D66 kennen we het: "ouderen zijn nutteloos en hoeven na pensionering geen "leven" meer te hebben of te genieten van een wel verdiende en zelf betaalde oude dag in de aanloop naar het levenseinde.
Maar ik ben wel benieuwd naar de preken in de kerk van CDA en CU over christelijke waarden zondag aanstaande. Oké ik noem er zo maar eentje: "eert uw vader en uw moeder."

Lees hier de Tweet 

Ledenservice

Wilt u lid worden van de NBP en Pensioenbelangen 4x per jaar ontvangen?

Lees hier meer over het lidmaatschap.

Korting bij VGZ

Factuur 2022

Rijbewijskeuringen

AOW

Rijksoverheid

Anw

 

Magazine

Pensioenbelangen zal in 2022
4x verschijnen 
Lees hier de artikelen van het 2e nummer in 2022

20191211 PB3 voorkant