Woensdag 6 april 2022 Pensioenexpert Michael Visser (niet te verwarren met Martin Visser van De Telegraaf).
Goed lezen wat op dit LinkedIn artikel staat. Je kunt doorklikken vrij te lezen.
.......maar de kern blijft onbesproken: een fundamentele herziening van de Governance-structuur bij pensioenfondsen is wenselijk, waarbij de zeggenschap komt te liggen bij diegenen die (nagenoeg) alle risico’s dragen.
‘Pensioendeelnemers zouden zelf moeten kunnen bepalen wat er met hun pensioengeld gebeurt. Nu polder en politiek dat nog steeds blokkeren, en angst lijken te hebben om mensen vertrouwen te geven keuzes te (kunnen) maken over hun eigen pensioengeld, blijft de deelnemer machteloos (toezien) wat anderen met zijn/haar pensioengeld doen’. Lees hier de gehele reactie

Lees hier artikel op Linkedin

Je wordt verplicht ruim 1/5 van je inkomen, af te staan aan pensioen. Dat is een dag in de week en ruim 8 jaar in totaal.
Dit is , na 2015 nu de tweede keer, dat daarover een wet wordt ingevoerd, waarvan de burger totaal niet begrijpt waarom die wordt ingevoerd en wat die wet inhoudt.
Probeer de Memorie van Toelichting eens te lezen. Ik ben van huis uit gewend om met ambtelijke stukken om te gaan. Dit is een monsterlijk gedrocht.
Die is wel aan u en voor u geschreven. Notabene met de opmerking vooraf, dat de doelstelling is om het transparanter en begrijpelijker te maken.
Zelfs de minister begrijpt er niets van.
Het kan niet zo zijn, dat in dit land wetten worden gemaakt, die vrijwel niemand begrijpt en grote consequenties hebben voor uw inkomen.
De onderbouwing bestaat uitsluitend uit veronderstellingen, projecties en scenario's die mogelijk (als aan alle uitgangspunten wordt voldaan) tot een bepaalde uitkering leiden.
En waarbij uw recht op bezwaar praktisch onmogelijk worden gemaakt. Tot en met de EVRM aan toe.
Dat zijn enorm slechte wetten en horen niet thuis in een democratie. Als je niet kunt duidelijk maken wat er met een wet wordt bedoeld, hoort die ook niet thuis in dit land.

PensioenPro woensdag 6 april 2022.
Dit artikel is vrij te lezen.
 
(reactie Wilma Berkhout)
Adrie van der Wurff (oud-AFM) geeft een belangrijke waarschuwing:
"Voor het lopen van risico is het normaal een vergoeding te ontvangen. De deelnemers krijgen straks dat risico overgeheveld. Maar zij mogen niet eens individueel bezwaar maken, dus hebben zij individueel en collectief geen onderhandelingspositie. De vakbonden, waarvan je zou verwachten dat ze de belangen van de deelnemers behartigen, hebben zelf het pensioenakkoord gesloten, zonder afspraken te maken over een vorm van compensatie.

Woensdag 6 april 2022 De Telegraaf, de wekelijkse pensioencolumn van pensioenadvocaat Theo Gommer.
Theo juicht vandaag:
"Vorige week is dan eindelijk de (definitieve) wet Toekomst Pensioenen ingediend. 12 jaar na het eerste PensioenAkkoord in 2010 - toen een verhoging van de AOW- en werkgeverspensioenleeftijd is afgesproken en een modernisering van het pensioensysteem - is de kogel door de kerk. (............)


(reactie Wilma 'Berkhout) Al met al goed dat we nu eindelijk aan de slag kunnen met de modernisering van ons pensioensysteem en het zodoende passend te houden gezien de maatschappelijke en arbeidsrechtelijke ontwikkelingen." Einde citaat.
"Theo, Theo....., Theo!...Theo!!!!....✋✋✋✋Wacht even, Theo!!!!!!!!!!!!!!
Het is nog geen wet. Hoor je dat? Theo...! Theo...!!!!!!
Het wetsontwerp moet nog behandeld worden door ons parlement.
We zitten hier in een democratie waarin er behandeld en gestemd moet worden.
Of was je dat vergeten?🤓🤓

Lees hier het artikel uit de Telegraaf

ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM: “Het vertrouwen in en draagvlak onder gepensioneerden en oudere werknemers voor het nieuwe pensioenstelsel dreigt verloren te gaan.”
Hoezo “dreigt”?

Lees hier het artikel

Dinsdag 5 april 2022.
FD

(reactie Wilma Berkhout)
Belangrijke zaak en kritiek naar de Nederlandsche Bank.
Past precies op het FTK uit de Pensioenwet van 2007 en voor intimi, de brief van Klaas Knot aan minister van SZW Wouter Koolmees van 19 september 2018. Leg ik nog wel uit.
Maar kijk naar de parallel met het FTK en de buffers.
Hier gaat het over witwasregels.
Dit is de absolute kern:

Nut en noodzaak verhoging aanvullende pensioenen. NU.
In een open brief aan minister Carola Schouten vraagt het Landelijk Platform HIP (Herstel Indexatie Pensioenen) een oplossing voor de al lang uitblijvende verhoging van pensioenen. Niemand begrijpt dat er geen geld voor is, want de pensioenfondsen samen beschikken over een bijna ontelbaar vermogen: circa 2 biljoen Euro. Jaarlijks komt er bijna 100 miljard Euro bij.

Maandag 4 april 2022 AMweb.
Het interview van Hans van Meerten wordt geciteerd en AON (grote belangen bij het nieuwe stelsel) stelt "gerust". "Ga maar slapen mensen, wij hebben het goede met uw centen voor." Zoiets.
Maar wat is het goede? De eigen zakken?

Lees hier het artikel

Nederland heeft een van de beste pensioenstels ter wereld, zo blijkt uit internationale vergelijkingen. Toch zijn hier meer mensen teleurgesteld en boos over hun pensioen dan waar dan ook. Begrijpelijk: de lat ligt hoog. Niet alleen is hun pensioenopbouw of pensioen lager dan verwacht, het pensioen gaat ook jaren later in. De politiek hoopte dat het pensioenakkoord uit 2019 het einde zou inluiden van 10 jaar politieke discussie, maar dat blijkt absoluut niet het geval.

Lees hier het arikel van Sybe Terwee (ook gepubliceerd in ons magazine Pensioenbelangen van het 1e kwartaal 2022)