Maandag 1 augustus 2022 Omroep Max en Cees Grimbergen.
Cees blijft u wekelijks oo de sociale edia informeren.
"Wat gaan we wél ondernemen? De komende maanden zullen wij van Omroep MAX de ontwikkelingen rond de Wet Toekomst Pensioenen zorgvuldig volgen. Op 12 september 2022 is er de eerste behandeling van die wet in de Tweede Kamer. Tot die tijd zal ik wekelijks via Social Media als Twitter, Facebook en Linkedin terugkijken op de negen Zwarte Zwanen die we sinds 2013 uitzonden. En zal ik een wekelijkse korte column plaatsen op de pagina Zwarte Zwanen op MAX Vandaag. Thema: hoe maken we een pensioenstelsel dat ooit sociaal en solidair was opnieuw rechtvaardig?"

Lees hier het artikel op Max Vandaag

DNB dwingt pensioenfondsen om onjuiste rekenrentes te gebruiken. Voor het jaarverslag 2021 werden de pensioenfondsen verplicht een rekenrente van ca 0,6% gebruiken.
Wanneer 3% rekenrente gebruikt zou zijn zouden de pensioenvoorzieningen 50% tot 60% kleiner zijn geweest dan bij e huidige 0,6%. En bij een rekenrente van 4,2% (die tot 2007 bijna standaard werd gebruikt) zouden de pensioenvoorzieningen zelfs 70% kleiner zijn geweest.

Klik hier om het artikel op Linkedin te lezen

20220802 Henk Hemmers

Donderdag 28 juli 2022 Analyse van wiskundige Henk Hemmers.
(publiceert o.a. samen met professor Bernard van Praag (NBP) onafhankelijke artikelen over het pensioenstelsel.)
Henk Hemmers: "Er wordt gelogen en bedrogen door de voorstanders van het pensioenakkoord. Zo zei de heer Swank (als directielid DNB) het volgende in een artikel van het FD van 14 maart 2019:‘Dit pensioenstelsel loopt op zijn laatste benen’ en DAT HEEFT DEELS TE MAKEN MET DE LAGE RENTE, MAAR VOORAL OOK MET

Donderdag 28 juli 2022 Binnenlands Bestuur.

(reactie Wilma Berkhout
Afscheid van professor Joop Koppejan (bestuurskunde Erasmus universiteit).
" In Ongekend onrecht – het eindrapport van de parlementaire commissie die de Toeslagenaffaire onderzocht – is volgens hem te zien dat in de toppen van de ministeries geen kennis is over de effecten van het beleid. ‘Ze zijn er doof voor. Vervolgens zien ambtenaren het kennelijk als hun core business om informatie voor de Tweede Kamer verborgen te houden. Dat blokkeert de terugkoppeling over de effecten van beleid, nodig om te leren. Dan vraag je je als bestuurskundige af: heb jullie niets geleerd op onze bestuurskundige opleidingen?’.."
Nou heeft professor Koppejan nog geen benul van de ongekende pensioencrisis die op uitbreken staat als gevolg van wat hij constateert, maar die komt er aan!
 
Lees hier het bericht op de website van Binnenlands Bestuur

Donderdag 28 juli 2022 Telegraaf.
Nieuw pensioenstelsel: wie begrijpt het nog?
 
(reactie Wilma Berkhout)
DE GROOTSE VAKBOND, DE FNV, ROEPT NU, BIJ MONDE VAN VOORZITTER TUUR ELZINGA: WE GAAN ER IN HET NIEUWE STELSEL ALLEMAAL OP VOORUIT.
DIT IS GEWOONWEG MISLEIDEND. TEN EERSTE WETEN WE NATUURLIJK NIET HOE HET NIEUWE STELSEL ZAL UITPAKKEN. BEREKENINGEN LATEN ZIEN DAT WE ER WEL 10 PROCENT OP ACHTERUIT KUNNEN GAAN. HET IS TOCH RAAR DAT DE WETGEVER NIET BESCHERMT TEGEN DIT SOORT UITINGEN?
DAT BRENGT MIJ, TEN TWEEDE, OP DE ROL VAN DE WETGEVER. IK VREES DAT WE IN DIT OPZICHT NIET VEEL MOGEN VERWACHTEN. WANT, ALS WE ER ALLEMAAL OP VOORUIT GAAN, WAAROM ONTNEEMT DE WETGEVER DAN IEDERE INDIVIDUELE BEZWAARMOGELIJKHEID? DE DEELNEMER HEEFT GEEN KEUS: DIE MOET MEE. DAT GAAT VEEL GEDOE OPLEVEREN.
PENSIOENREGELINGEN ZIJN EIGENDOMSRECHTEN VOLGENS HET EUROPESE HOF. OPGEBOUWDE AANSPRAKEN MAG JE NIET ZOMAAR WIJZIGINGEN, HELEMAAL NIET ZONDER INSTEMMING VAN HET INDIVIDU.

De nieuwste nieuwsbrief van Stichting ROL Pensioenfondsen is weer uit met zeer lezenswaardige bijdragen.
U kunt de nieuwsbrief hier lezen of zelf een gratis abonnement er op nemen.

Lees hier de nieuwsbrief van KBO-Brabant

(KBO Brabant)
Hoe leg je uit dat gemiddeld op lange termijn koopkrachtbehoud in het nieuwe stelsel is uitgesloten, uitgaande van 2% inflatie?
 
Het pensioen kan dus zo gaan:
Jaar 1: € 1.000
Jaar 2: € 850
Jaar 3: € 950
Jaar 4: € 970
Jaar 5: € 1.040
In jaar 3 en 5 heb je dus een flinke stijging van het pensioen, maar door de duikeling in jaar 2 heb je over vier jaar bij 2% inflatie nog steeds minder koopkracht dan in het eerste jaar.
En hoe zullen mensen die altijd de zekerheid van een vast inkomen hebben gehad reageren als hun pensioen ineens van € 1.000 naar € 850 daalt?
Bron: Actuaris Arno Eijgenraam
 
Lees hier het artikel op de website van AFM

Zondag 24 juli 2022 vijf tips van Agnes Joseph, actuaris van Achmea.
 
(reactie Wilma Berkhout)
In de 5 tips laat ze simpel en helder voor iedereen zien wat er, ik noem het ernstig mis aan de Wet toekomst pensioenen mankeert.
Als voorbeeld dat gepensioneerden bij invaren meteen 10 % gekort kunnen worden en waarom.
Er wordt dus van de oude rekenrentesystematiek bij verdelen gebruik gemaakt. Een systematiek die de machthebbers willen verlaten met een geld verslindend nieuw stelsel, maar waar bij de overging juist misbruik/gebruik wordt gemaakt om gepensioneerden na 14 jaar stilstand voor het gros, nog een extra fors te onteigenen.
Je kunt je hier oprecht afvragen hoe onethisch/niet integer de overheid/wetgever, dus ook de Tweede Kamer hier handelt.

Indringende boodschap aan Tweede Kamerleden: neem kritiek pensioenexperts serieus!

Claimstichting Pensioen, KBO-Brabant, KBO Noord-Holland, Omroep MAX en Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen voeren deze zomer gesprekken met de woordvoerders pensioenen in de Tweede Kamer. Inzet: de Tweede Kamerleden ervan doordringen dat de complicaties en (uitvoerings)problemen van de pensioenstelselherziening niet goed zijn doordacht en dat kritiek van gerenommeerde experts onvoldoende door de minister is meegenomen in de Wet Toekomst Pensioenen die na het reces wordt behandeld in de Tweede Kamer. De vijf organisaties pleiten voor herbezinning en zorgvuldigheid in plaats van snelheid.

In de bijlage treft u het hele persbericht.

Ledenservice

Wilt u lid worden van de NBP en Pensioenbelangen 4x per jaar ontvangen?

Lees hier meer over het lidmaatschap.

Korting bij VGZ

Factuur 2022

Rijbewijskeuringen

AOW

Rijksoverheid

Anw

 

Magazine

Pensioenbelangen zal in 2022
4x verschijnen 
Lees hier de artikelen van het 2e nummer in 2022

20191211 PB3 voorkant