Hoezo transparantie?
Tim Burggraaf op LinkedIn
Artikel 38 van de nieuwe Pensioenwet regelt de informatieverplichting aan actieve deelnemers. Op grond van artikel 38 Pensioenwet, gecombineerd met hetgeen het wetsvoorstel toekomst pensioenen hierover voorstelt, moeten pensioenuitvoerders deelnemers onder andere informeren over "de stand van het vermogen gereserveerd voor de pensioenuitkering van de betreffende deelnemer, de hierop ingehouden uitvoeringskosten en een wijziging van dit vermogen voor zover deze het gevolg is van een

Zaterdag 1 april 2023. Volkskrant Martin Sommer.
Na fase een, ontkenning van de verkiezingsuitslag, fase twee, minder stemrecht graag voor domme en oude mensen, nu fase drie bestuurdersverwachtingen scheppen in de hoop dat het alsnog overwaait.
 
Briljante column weer.
Oh ja regering, ga terug naar Den Haag en blijf ook van onze private pensioenen af.

Lees hier het artikel in de Volkskrant

 

Dinsdag 28 maart 2023 Radar uitzending gemist.
 
(reactie Wilma Berkhout)Al ruim tien jaar hebben we het erover: het nieuwe pensioenstelsel. In plaats van een collectieve pensioenpot, krijgt iedereen een individueel pensioenpotje. De Tweede Kamer stemde al voor het nieuwe stelsel en als ook de Eerste Kamer instemt moet de gezamenlijke pensioenpot van 1500 miljard euro verdeeld worden. De pensioenfondsen moeten dit gaan verdelen, maar dat gaat nog een grote klus worden. ‘Fouten zijn niet te herstellen. Het is zaak om het in één keer goed te doen.’
Eerst even een korte uitleg,

Onze pensioenverliezen in 2022 met de WTP
Het Financieel Dagblad publiceerde de afgelopen week de resultaten van een onderzoek van consultant Bell en OverRendement. De belangrijkste conclusie is dat de pensioenfondsen in 2022 na aftrek van kosten een beleggingsrendement boekten van gemiddeld 21% negatief. Zij baseren zich op DNB-data over 177 pensioenfondsen die eerder deze maand werden gepubliceerd. Deze fondsen behaalden allen een negatief jaarrendement, variërend van -40,7% tot -9,3%.Als wij in 2022 de nieuwe pensioenwet WTP al zouden hebben gehad, dan waren die negatieve rendementen ten koste gegaan van ons individuele pensioenpotje.
 
Lees hier verder op de website van St. Pensioenbehoud