Maandag 9 januari 2023 Pensioenfeiten.nl
De nieuwste column van Rob de Brouwer.

Quote:
"Het Nederlandse Kabinet, de sociale partners en het Parlement willen ons als het ware een nieuwe fiets aansmeren als we een lekke band hebben. De kosten kunnen oplopen tot tientallen miljarden Euro’s, te betalen door deelnemers en gepensioneerden, naar het schijnt om een paar miljard Euro binnen te halen uit Brussel." Unquote.
 
Lees hier het artikel op de webstie van Pensioenfeiten
 

Maandag 9 januari 2022 PensioenPro
Adri van der Wurff
Quotes
"Dat risico overdragen op de klanten door alle spaarrekeningen bij wet in te varen in aandelenrekeningen zou heftige protesten opleveren
Toch wordt redelijk vaste eigendom van toekomstige- huidige pensioenuitkering omgezet in iets waarvan we nog maar moeten zien wat het oplevert”
“Dat nu juist in een wetgevingstraject voor pensioenen de verwachtingen opgestuwd en die strenge regels afgezwakt gaan worden geeft te denken.
Eerste Kamer, let op uw zaak en neem de verwachtingen serieus”.
 
Lees hier het artikel in PensioenPro

Maandag 9 januari 2022 BNN/VARA Joop.
Antonie Kerstholt.
 
(reactie Wilma Berkhout)
Quote:
"Vriend en vijand, met uitzondering van de coalitiepartijen en de PvdA en GroenLinks, zijn het erover eens dat de nieuwe pensioenwet, die recent door de Tweede Kamer is aangenomen, een gedrocht is. Vol onduidelijkheden en onzekerheden. De wet is gewoon niet af.(....)
Minister Schouten heeft de wet bewust dichtgetimmerd voor deelnemers die het niet eens zijn met de omzetting van hun huidige pensioenaanspraken naar een individueel pensioenpotje. Zij heeft het bezwaarrecht volledig uitgesloten voor individuele pensioendeelnemers. Ook een rechtsgang naar de bestuursrechter is onmogelijk. In theorie blijft nog over een gang naar de civiele rechter maar die lijkt volgens experts op voorhand kansloos voor individuele deelnemers vanwege andere regelgeving.
Fundamentele rechten van alle pensioendeelnemers worden derhalve opzettelijk met voeten getreden."Unquote.
 
Lees hier het artikel op de website van BNN/Vara

Met de inwerkingtreding van de nieuwe pensioenwet voldoet Nederland aan één van de voorwaarden voor de eerste betaling uit het EU-coronaherstelfonds, voorzien voor de tweede helft van 2023.

euro
De nieuwe pensioenwet sluit aan op de aanbeveling van de EU aan Nederland van juni dit jaar om het pensioenakkoord van 2019 verder uit te voeren. Het doel is het pensioenstelsel transparanter, eerlijker en schokbestendiger te maken en beter te laten aansluiten bij de arbeidsmarkt.

Lees hier verder op de website van St. Pensioenbehoud

Zaterdag 7 januari 2023 Follo The Money.
Caspar Rouffaer.
‘Het is gek dat deelnemers geen serieuze mogelijkheid krijgen zich te verzetten tegen de aantasting die invaren kan veroorzaken’
 
(reactie Wilma Berkhout)
Quote:
"Ook de ervaren pensioenadvocaat Anton van Leeuwen heeft zijn bedenkingen. Hij trad op als deskundige in een hoorzitting van de Tweede Kamer en wijst er

Brief van de Stichting van de Arbeid gericht aan Sigrid Kaag en Carola Schouten.
Citaat: "Alle toezichtkosten van DNB en de AFM worden door de pensioensector, en uiteindelijk door deelnemers, werkgevers en werknemers, zelf gedragen".
"In 2023 en 2024 gaat het in totaal om een bedrag van € 20 miljoen. Zoals wordt aangegeven zullen ook bij het vaststellen van het kostenkader 2025-2028 de extra toezichttaken in verband met de invoering van de Wet toekomst pensioenen nog een rol spelen".

OPROEP (delen wordt zeer op prijs gesteld)
Ik ben Gerda Kievitsbosch en ik wil Pensioenfonds Zorg en Welzijn gaan dagvaarden, omdat ze ons onze welvaartsvaste pensioenen hebben afgenomen.
Dit kan in strijd zijn met het Europese eigendomsrecht.
In een rechtszaak wil ik het beloofde welvaartsvaste pensioen op eisen.
Heb je een rechtsbijstandverzekering, bijvoorbeeld "Werk en Inkomen" afgesloten bij Centraal Beheer Achmea en wil je meedoen met deze procedure? Of ben je aangesloten bij een andere rechtsbijstandverzekeraar? Geen probleem.
Meld je dan aan via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Dinsdag 3 januari 2023 Het Vakblad.
Een oplossing voor gepensioneerden van Agnes Joseph en Lieke Werner.
Agnes Joseph: ‘Laat bij invaren de lopende uitkeringen staan’

(reactie Wilma Berkhout)
Bij invaren moeten lopende pensioenuitkeringen omgezet worden naar vermogen en weer terug naar een uitkering. Die arbeidsintensieve en foutgevoelige operatie is vermijdbaar, schrijven Agnes Joseph en Lieke Werner.

20230102 Ingezonden opinie nieuwe pensioenwet brenht geen verbetering
 
Maandag 2 januari 2023 Elsevier Magazine
Quote:
"In de komende maanden velt de Eerste Kamer een oordeel over de grootschalige hervorming van de oudedagsvoorzieningen. Stemt ook de senaat in met de nieuwe pensioenwet? Bijzonder hoogleraar en advocaat Hans van Meerten hoopt van niet. In een ingezonden opinie legt hij uit wat er schort aan de Wet toekomst pensioenen."Unquote.
 
Lees hier meer

20230102 actieberaad 21 januari
Reserveer deze datum alvast in uw agenda!

Kom naar het Actieberaad tegen het pensioenverraad op
Zaterdag 21 januari 2023
Om 13.00 uur
Jaarbeurshallen in Utrecht!
Aanmelden via:
www.sp.nl/pensioenverraad

De coalitiepartijen met PvdA/GroenLinks hebben onze pensioenen te grabbel gegooid.
Zij maken van ons pensioen een casinopensioen.
Maak duidelijk dat u daar niet mee eens bent.
 
Klik hier voor de link voor meer informatie