Zaterdag 30 april 2022 De Telegraaf,
 
(reactie Wilma Berkhout)
Hopeloze toestand bij de Belastingdienst.
Verouderde systemen, die geen verandering aan kunnen, bijna 8000 man personeel minder en idiote regelingen door de politiek die door het draaien aan fiscale knoppen de belasting daar laten vallen waar ze het willen laten vallen.

Artikel van David Bakker van 28 april 2022.
Citaat:
"De Tweede Kamer behandelt momenteel het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen, het belangrijkste onderdeel van het Pensioenakkoord dat per 1 januari 2023 in werking moet treden. Deze wet voorziet in een individualistisch beleggingspensioen dat bij pensioenfondsen zal zijn gehuld in de schaamlap die solidariteitsreserve heet. Opmerkelijk is dat deze pensioenhervorming, die kan worden gezien als het toppunt van neoliberalisme, de steun geniet van de vakbonden. Tuur Elzinga, sinds 10 maart 2021 voorzitter van de FNV, is één van de architecten van het Pensioenakkoord. Elzinga was van 2007-2016 senator voor de SP, de partij die altijd te hoop loopt tegen het neoliberalisme. Wat gaat hier mis?......"
Het artikel is vrij te lezen.

 

Donderdagavond 28 april 2022 De Telegraaf.
’Voortbestaan FNV in gevaar door seniorenruzie’
 
(reactie Wilma Berkhout)
De ruzie tussen FNV Senioren en het FNV-bestuur bedreigt de vakbond in zijn voortbestaan, volgens een vertrouwelijk rapport. Oudere leden dreigen massaal te vertrekken, omdat de FNV door interne strijd niet toekomt aan belangenbehartiging van gepensioneerden. Intern is er grote onrust ontstaan omdat in het advies wordt voorgesteld de senioren-afdeling op te heffen.
Kaderleden protesteerden eerder al tegen pensioenakkoord van kabinet en polder.
In een intern adviesrapport, dat is opgesteld in opdracht van het FNV-bestuur, schrijven de adviseurs dat ze zich rotgeschrokken zijn over de chaos. „We hadden tevoren niet gedacht dat de impact van deze crisis zo groot is en op redelijk korte termijn zelfs een gevaar betekent voor de FNV als geheel.”

Volkskrant 28 april
(reactie Wilma Berkhout)
Kop van het artikel vanmiddag n.a.v. het nieuws dat voorlopig alleen de tijdige bezwaarmakers hun onterechte belastingaanslagen over niet genoten rente terugbetaald krijgen.
De Hoge Raad oordeelde belastingheffing over een niet genoten fictief rendement in strijd met het eigendomsrecht en discriminatoir, omdat zij de belasting moesten betalen voor mensen die wel veel rendement haalden, maar een (te) lage belastingheffing kregen of zelfs niets over hun wel behaalde rendementen hoefden te betalen.
De Hoge Raad gaf aan de de burger zelf rechtsbescherming te moeten bieden, omdat de regering dat ten onrechte niet deed.
Het gaat om onrecht dat hersteld moet worden.

20220428 Gepensioneerde voelt zich de moeite waard

Donderdag 28 april 2022 Eindhovens Dagblad.
Ineke Frankenmolen Bik (79 jaar) roept op tot actie.
 
(reactie Wilma Berkhout)
Dit artikel maakt me om twee redenen blij.
1) De gemiddelde Nederlander beseft steeds meer hoe hij/zij belazerd wordt door de overheid en de pensioenfondsbesturen.
Hetgeen de overheid verwoed probeert te voorkomen door valse beelden te planten (Ineke: "En dan druk ik me nog netjes uit. De gepensioneerden zijn neergesabeld; niet lijfelijk met een stok of ander voorwerp, maar met het wapen van het woord ingebed in hun machtssysteem.")
2) De actiebereidheid wordt groter en groter!!!
(Ineke: "Het wordt nu tijd om op te staan en aan het pensioenfonds goed te laten voelen dat wij ons niet meer laten behandelen als het afvoerputje van de maatschappij. Als gepensioneerden voelen we ons toch nog steeds de moeite waard en zetten we ons daarom duidelijk op de kaart. Beter laat dan nooit.")
Hier hadden we twee jaar geleden niet mee moeten komen......

Donderdag 28 april 2022 De Groene Amsterdammer
(reactie Wilma Berkhout)
Dirk Bezemer vertelde met Martin ten Cate het makro economisch verhaal over onze pensioenen op 22 april 2022 in de Commissie SZW.
Nederland spaar zich arm. Al decennia.We leggen enorme bedragen in in het pensioenfonds en we krijgen veel te weinig pensioen, terwijl er een hele pensioenindustrie giga aan ons geld en over onze rug verdient. (Zie ook het boek van Rob de Brouwer.)

Draagvlak ontbreekt voor nieuwe pensioenstelsel
Volksvertegenwoordiging kan nu nieuwe “affaire” nog voorkomen.
Lees hieronder de brief van het Kernteam Actiecomité Red het Pensioenstelsel gericht aan de leden van de vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Lees hier de brief van het Kernteam 'Actiecomite Red het Pensioenstelsel'

Woensdag 27 april 2022 Koningsdag.
Pieter Omtzigt meldt op Twitter dat hij de WTP en de MvT heeft bestudeerd in zijn reces.
Zijn tweet:
"....Twee weken reces!
Wat doe je dan?
De afgelopen vier dagen: voltijds de inbreng schrijven voor de pensioenwet
Hier de drie(!) mappen met documenten over hervorming van 1800 miljard euro, grootste in NL geschiedenis
(1)
En ja dit is zorgwekkend..."

Lees hier de Tweets